Prejsť na obsah

Oznam pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

0minút, 52sekúnd

Žiadame absolventov, aby sa dostavili na študijné oddelenie za účelom prevzatia osobných dokladov a podpísania matriky podľa určených termínov:

 

Študijné programy fyzioterapia a ošetrovateľstvo:

dňa 9. júna 2009 od 7, hod. do 12,30 hod. – absolventi bývajúci v Košiciach

dňa 10. júna 2009 od 7,30 hod. do 12,30 hod. – absolventi bývajúci mimo Košíc.

 

Študijné programy LVM, VZ a PA:

dňa 10. júna 2009 od 7,30 hod. do 12,30 hod.

 

Nácvik na slávnostnú promóciu sa uskutoční dňa 10. júna 2009 o 12,30 hod. v Aule LF UPJŠ. Účasť všetkých študentov je povinná.

 

Slávnostná promócia sa uskutoční dňa 11. júna 2009 v Aule LF UPJŠ:

–   8,30 hod. – PhDr. + magisterské štúdium ošetrovateľstvo

– 10,00 hod. – magisterské štúdium ošetrovateľstvo

– 11,30 hod. – magisterské štúdium VZ, fyzioterapia a ošetrovateľstvo

– 13,00 hod. – bakalárske štúdium VZ + PA+ ošetrovateľstvo

– 14,30 hod. – bakalárske štúdium LVM + fyzioterapia

 

Študijné oddelenie LF UPJS


Študuj na UPJŠ