Prejsť na obsah

Predbežný zápis

0minút, 44sekúnd

Na základe Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach, predbežný zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2009/2010 do:

 

  • 2. až 5. roka doktorského štúdia,
  • 2. roka magisterského štúdia,
  • 2. a 3. roka bakalárskeho denného štúdia,

bude na Lekárskej fakulte prebiehať od 6. mája 2009 do 22. mája 2009.

Vychádzajúc z uvedeného dovoľujem si Vám oznámiť, že predbežný zápis je záväzný.

Predmety, pri ktorých je obmedzený počet zapísaných študentov, budú vyhodnotené po predbežnom zápise a študentom, ktorí nebudú zapísaní, bude oznámené, že si musia vybrať iný predmet.

Ďalšie podrobnosti o administratívnom zápise budú uvedené v Pokyne dekana, ktorý bude uverejnený na webovej stránke.
 

 
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
dekan

Povinne voliteľné a výberové predmety
Manuál


Študuj na UPJŠ