Prejsť na obsah

Program ŠTUDENTSKÝ TÚTOR

1minút, 15sekúnd
Hľadáme študentov pre program
ŠTUDENTSKÝ TÚTOR  

Milí študenti

Spolok medikov mesta Košice (SMMK) a Spolok študentov zubného lekárstva Košice (SŠZLK) organizuje program ŠTUDENTSKÝ TÚTOR pre prichádzajúcich študentov zo zahraničia.
Program spočíva v pridelení slovenského študenta našej fakulty k prichádzajúcim študentom.

 

V čom činnosť spočíva: 

 • privítanie študenta na letisku / autobusovej stanici, doprevádzanie študenta do miesta ubytovania
 • zoznámenie s našou fakultou
 • vybavovanie formalít spojených s pobytom a so štúdiom
 • oboznámiť s knižnicou, internátmi, možnosťou prístupu na internet, činnosťou Spolku medikov mesta Košice a Spolku študentov zubného lekárstva Košice
 • základné informácie k študijnému poriadku a študijnému programu
 • „navigácia“ s výučbou (posluchárne, praktikárne, ústavy a kliniky
 • zoznámenie so študentským mimoškolským životom.

Prečo sa zapojiť do programu?

 • zlepšenie vašich jazykových schopností
 • noví priatelia
 • možnosť získať bodové zvýhodnenie pri konkurze na stáže ERASMUS
 • dobrý pocit 🙂

V prípade otázok, prosím, kontaktujte nás na studijne@lf.upjs.sk.
V prípade Vášho záujmu, prosím, vyplňte priložený formulár a zašlite na adresu: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Študijné oddelenie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice.

Tešíme sa na spoluprácu
SMMK a SŠZLK
 

 Formulár Študentský Tútor 2010/2011

Prílohy

File File size
doc Dotaznik_Tutor 26 KB

Študuj na UPJŠ