Prejsť na obsah

Témy záverečných prác

1minút, 5sekúnd

 Základné informácie

 

Zo zverejnených tém záverečných, t.j. bakalárskych a diplomových prác si výber práce volia študenti:

  • 4. ročníka magisterského štúdia a
  • 2. ročníka bakalárskeho štúdia.

Ak ste si vybrali tému práce zo zverejnených, po konzultácii s vedúcim práce vyplňte formulár – Téma záverečnej práce a podpísaný (aj konzultantom) doručte na pracovisko, ktoré tému práce vypísalo. Fotokópiu doručte aj na študijné oddelenie v úradných hodinách.

Ak zo zverejnených tém ste si nevybrali, vyplňte formulár – Návrh témy diplomovej práce, ktorý podpísaný (aj konzultantom) doručte na študijné oddelenie v úradných hodinách.

Termín doručenia témy záverečnej práce je 19. máj 2008.

Pri zápise – september 2008, bude Vám odovzdané rozhodnutie o schválenej téme záverečnej práce.

Formuláre:

Téma záverečnej práce
Návrh témy záverečnej práce

 

 

 

 

 

 

 

Témy záverečných prác

Fyzioterapia
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Verejné zdravotníctvo

 

 

 

 

 

 

 


Študuj na UPJŠ