Prejsť na obsah

Študijní poradcovia

1minút, 30sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Študijný program v slovenskom jazyku:
1. rok štúdia   RNDr. Helena Mičková, CSc.
2. rok štúdia   MUDr. Eva Slabá, PhD.
3. rok štúdia   MUDr. Janka Vecanová, PhD.
4. rok štúdia   MUDr. Aneta Bednářová
5. rok štúdia   RNDr. Jana Mašlanková, PhD.
6. rok štúdia   doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.

Študijný program v anglickom jazyku:
1. rok štúdia   doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
2. rok štúdia   RNDr. Soňa Grešová, PhD.
3. rok štúdia   doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
4. rok štúdia   MVDr. Eva Lovásová, PhD.
5. rok štúdia   doc. RNDr. Lea Vojčíková, CSc.
6. rok štúdia   MVDr. Štefan Tóth, PhD.

Zubné lekárstvo

Študijný program v slovenskom jazyku:
1. rok štúdia   RNDr. Marianna Danková, PhD.
2. rok štúdia   MUDr. Zuzana Pavliková Bimbová
3. rok štúdia   MUDr. Marián Kyseľ, CSc.
4. rok štúdia   MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.
5. rok štúdia   MUDr. Peter Kizek, PhD.
6. rok štúdia   MUDr. Jarmila Chrenková, PhD.

Študijný program v anglickom jazyku:
1. rok štúdia   doc. MVDr. Iveta Domoráková, CSc.
2. rok štúdia   MUDr. Marcela Šestáková, PhD.
3. rok štúdia   MUDr. Nikola Mitrová, PhD.
4. rok štúdia   MUDr. Michar Orenčák, PhD.
5. rok štúdia   MUDr. Janka Jenčová, PhD.
6. rok štúdia   MUDr. Margaréta Tamášová, PhD.

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium:
1. rok štúdia   PhDr. Jana Raková, PhD.
3. rok štúdia   doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

Fyzioterapia

Bakalárske štúdium:
1. rok štúdia   PhDr. Viliam Knap, PhD.
2. rok štúdia   PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
3. rok štúdia   MUDr. Anna Kubincová, PhD.

Verejné zdravotníctvo

Bakalárske štúdium:
1. rok štúdia   doc. MVDr. Monika Halanová, PhD., mim. prof.
2. rok štúdia   doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
3. rok štúdia   doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD.

Prílohy

File File size
pdf Studijni-poradcovia 33 KB
pdf Studijni-poradcovia20-21 31 KB

Študuj na UPJŠ