Prejsť na obsah

Podklady k osobnému hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov

1minút, 47sekúnd

Študuj na UPJŠ