UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

II. chirurgická klinika

Rastislavova 43, 040 01 Košice, fax: (+421 55) 615 2154 English version
 

II. chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, vznikla na báze pôvodného chirurgického oddelenia nemocnice na Rastislavovej ulici a v súčasnosti je umiestnená v chirurgickom monobloku. II. chirurgická klinika sa významnou mierou zúčastňuje na výučbe poslucháčov LF UPJŠ, ako aj na postgraduálnej výučbe lekárov a podieľa sa na vzdelávaní stredného zdravotného personálu. V rámci doktorandského štúdia je možné na klinike absolvovať externú a internú formu tohto štúdia. V rámci vedecko-výskumnej oblasti sú zamestnanci kliniky zapojení do riešenie vedeckých programov prebiehajúcich na klinike a takisto aj v súčinnosti s inými klinikami sa podieľajú na riešení spoločných grantových programov.

Klinika má spolu 60 lôžok a zabezpečuje permanentnú komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacienta v rámci všeobecnej chirurgie, hrudníkovej chirurgie, endokrinochirurgie a gastroenterálnej chirurgie.

V plnej miere sú v liečebných postupoch využívané miniinvazívne chirurgické techniky (laparoskopické operácie žlčníka, laparoskopické operácie v oblasti ezofagokardiálneho spojenia, laparoskopické operácie slepého čreva, laparoskopické operácie inguinálnych hernii, laparoskopické operácie hrubého čreva a konečníka). U pacientov s niektorými ochoreniami konečníka sa využíva TEM (transanálna endoskopická mikrochirurgia). V rámci hrudníkovej chirurgie sa využívajú videotorakoskopické metódy pri liečbe ochorení pohrudnice, pľúc, mediastína a pažeráka. Súčasťou liečebných a diagnostických postupov je aj videomediastinoskopia. Od apríla roku 2007 na diagnostiku a liečbu ochorení pohrudnice využívame autofluorescenčnú videotorakoskopiu.

Na II. chirurgickej klinike sa vykonávajú resekčné a rekonštrukčné výkony na priedušnici a veľkých prieduškách (z dôvodu stenózy, poranenia, nádorového postihnutia). V palete torakochirurgických výkonov je zahrnutá aj volumová redukcia pľúc u pacientov s difúznym pľúcnym emfyzémom. V starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením II. chirurgická klinika poskytuje diagnostické chirurgické výkony, resekčné radikálne chirurgické výkony, chirurgickú liečbu metastáz (pľúca, pečeň), paliatívne chirurgické výkony. Tieto výkony sú realizované v úzkej spolupráci s Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach.

Súčasťou II. chirurgickej kliniky je jednotka intenzívnej starostlivosti a endoskopické oddelenie, ktoré ponúka širokú paletu diagnostických a liečebných endoskopických výkonov (ezofagoskopia, gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia, ERCP, endoskopická polypektómia

II. chirurgická klinika sa významnou mierou zúčastňuje na výučbe poslucháčov LF UPJŠ, ako aj na postgraduálnej výučbe lekárov a podieľa sa na vzdelávaní stredného zdravotného personálu. Situovaná je v lôžkovom monobloku na Rastislavovej 43 (pavilón XIX) - ambulancie sa nachádzajú na prízemí, lôžkové oddelenie je na 6. poschodí.

Obr. Fotografia chirurgického monobloku, kde je umiestnená II. chirurgická klinika LF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 14.10.2013