Prejsť na obsah

II. chirurgická klinika

2minút, 44sekúnd
Rastislavova 43, 040 01 Košice, fax: +421 55 615 2154 English version

II. chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, vznikla na báze pôvodného chirurgického oddelenia nemocnice na Rastislavovej ulici a v súčasnosti je umiestnená v chirurgickom monobloku. Má spolu 65 postelí a zabezpečuje permanentnú komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacienta v rámci všeobecnej chirurgie, hrudníkovej chirurgie, endokrinochirurgie, kolorektálnej a gastroenterálnej chirurgie.

II. chirurgická klinika sa významnou mierou zúčastňuje na výučbe poslucháčov LF UPJŠ, ako aj na postgraduálnej výučbe lekárov a podieľa sa na vzdelávaní stredného zdravotného personálu, vzdelávaní v odbore ošetrovateľstva a iných nelekárskych odboroch. Spolupracovala aj pri vydaní učebných textov z oblasti chirurgie – Chirurgia I,II pre štúdium ošetrovateľstva / 2007/.

V rámci doktorandského štúdia je možné na klinike absolvovať externú a internú formu tohto štúdia. V rámci vedecko-výskumnej oblasti sú zamestnanci kliniky zapojení do riešenia vedeckých programov prebiehajúcich na klinike a takisto aj v súčinnosti s inými klinikami sa podieľajú na riešení spoločných grantových programov.

V plnej miere sú v liečebných postupoch využívané miniinvazívne chirurgické techniky (laparoskopické operácie žlčníka, laparoskopické operácie v oblasti ezofagokardiálneho spojenia, laparoskopické operácie slepého čreva, laparoskopické operácie inguinálnych hernii, laparoskopické operácie hrubého čreva a konečníka). U pacientov s niektorými ochoreniami konečníka sa využíva TEM (transanálna endoskopická mikrochirurgia). V rámci hrudníkovej chirurgie sa využívajú videotorakoskopické metódy pri liečbe ochorení pohrudnice, pľúc, mediastína a pažeráka. Súčasťou liečebných a diagnostických postupov je aj videomediastinoskopia. Od apríla roku 2007 na diagnostiku a liečbu ochorení pohrudnice využívame autofluorescenčnú videotorakoskopiu.

Na II. chirurgickej klinike sa vykonávajú resekčné a rekonštrukčné výkony na priedušnici a veľkých prieduškách (z dôvodu stenózy, poranenia, nádorového postihnutia). V palete torakochirurgických výkonov je zahrnutá aj volumová redukcia pľúc u pacientov s difúznym pľúcnym emfyzémom. V starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením II. chirurgická klinika poskytuje diagnostické chirurgické výkony, resekčné radikálne chirurgické výkony, chirurgickú liečbu metastáz (pľúca, pečeň), paliatívne chirurgické výkony. Tieto výkony sú realizované v úzkej spolupráci s Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach.

Vedecko-výskumná činnosť kliniky sa zameriava na otázky riešenia komplikácií v ezofageálnej chirurgii a na využitie torakoskopických metód v chirurgii.

Súčasťou II. chirurgickej kliniky je jednotka intenzívnej starostlivosti a endoskopické oddelenie, ktoré ponúka širokú paletu diagnostických a liečebných endoskopických výkonov (ezofagoskopia, gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia, ERCP, endoskopická polypektómia).

Po zrušení pracoviska: Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie sa od 1.12.2018 stala zamestnancom II. chirurgickej kliniky MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., MPH, ktorá vykonáva pracovnú činnosť na Oddelení plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Rastislavova 43, Košice.


Študuj na UPJŠ