Prejsť na obsah

IV. interná klinika

2minút, 0sekúnd
Rastislavova 43, 041 90 Košice, fax: +421 55 615 2249 English version

IV. interná klinika vznikla v súvislosti so vznikom Lekárskej fakulty v Košiciach v roku 1949. Od samého počiatku patrila medzi špičkové pracoviská vnútorného lekárstva v rámci celého Slovenska. V rámci internej medicíny vykonávajú jej zamestnanci aj vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť v jej jednotlivých pododboroch: diabetológii, kardiológii, angiológii, hypertenziológii, lipidológii, endokrinológii, hematológii, reumatológii, imunológii, nefrológii a gastroenterológii.

Vedecko-výskumná činnosť kliniky sa zameriava na oblasť diabetu a aterosklerózy a dosiahla vysokú medzinárodnú úroveň. Za posledných 6 rokov publikovali učitelia kliniky 20 článkov v medzinárodných časopisoch, z toho niektoré v časopisoch s vysokým impakt faktorom (Nature Genetics, Diabetes Care, Diabetes Obesity & Metabolism, Clinical Pharmacology & Therapeutics). Úspešne riešili 4 projekty VEGA a podieľali sa aj na úspešnom riešení projektu APVV. Publikované boli 6-krát ocenené jednou z cien Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Výskumný kolektív sa zapojil do práce medzinárodného konzorcia MetGen skúmajúceho farmakogenetické aspekty účinku antidiabetika metformínu a výsledkom tejto spolupráce bola publikácia v jednom najprestížnejších svetových vedeckých časopisov Nature Genetics (impakt faktor 32).

Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. a MUDr. Martin Javorský, PhD. sú členovia výskumnej skupiny EXcelentný Tím pre výskum AteroSklerózY (EXTASY). Táto výskumná skupina bola menovaná Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR v rámci projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ ako jeden zo štyroch špičkových tímov v oblasti medicíny a farmácie.

IV. interná klinika UPJŠ LF  sa nachádza v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Rastislavovej ul. 43, pavilón 6.

Na prízemí sa nachádzajú odborné ambulancie ako: diabetologická, endokrinologická, kardiologická, hypertenziologická, onko-internistická, angiologická, ultrasonografické pracovisko a Jednotka intenzívnej koronárnej starostlivosti prof. Takáča.

Na medziposchodí je vybudované Centrum pre výskum aterosklerózy z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov podporené aj  vedeckými grantmi VEGA

Na poschodí sa nachádzajú ambulancie: hematologická, reumatologická, gastroenterologická, imunologická, ložkové oddelenie pre ženy a mužov, knižnica a seminárna miestnosť vybavená PC a projektorom v ktorej prebiehajú klinické  semináre a výučba študentov.


Študuj na UPJŠ