Prejsť na obsah

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

1minút, 41sekúnd
*   Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: +421 55 640 3639
** Rastislavova 43, 041 90 Košice
English version
Pedagogická charakteristika
 • Výučba v doktorskom štúdiu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (slovenský a anglický jazyk), fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo
 • Postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo
 • Postgraduálne štúdium v subšpecializačnom odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Vedecko-výskumná charakteristika

Kolektív Gynekologicko-pôrodníckej kliniky (v spolupráci so svojimi vyúčbovými základňami) svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na výskum:

 • Genetický potenciál a nové možnosti liečby endometriózy
 • Možnosti predikcie poklesu ovariálnej rezervy po chirurgických výkonoch na adnexách
 • Nové možnosti diagnostiky a liečby non-reaktívneho endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním
 • Možnosti ovplyvnenia angiogenézy v ovariálnom grafte u potkana
 • Overenie efektívnosti a bezpečnosti využitia syntetických materiálov pri korekcii defektov panvového dna
 • Využitie vaginálnej 3D sonografie v diagnostike extragenitálnych patologických procesov malej panvy
 • Obnova reprodukčných funkcií u pacientok po spontánnom potrate
 • Sexuálne dysfunkcie u žien
Liečebno-preventívna charakteristika

Kolektív Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti zameriava:

 • Komplexnú diagnostiku a liečbu inkontinencie moču a defektov panvového dna s využitím minimálne invazívnych techník (LSK) ako aj syntetických materiálov
 • Využitie minimálne invazívnych operačných techník pri liečbe nezhubných ochorení ženského genitálneho traktu
 • Možnosti predikcie preeklampsie a intrauterinnej rastovej retardácie pomocou biochemických a ultrazvukových markerov
 • Na problematiku včasnej diagnostiky a liečby zhubných chorôb ženských rodidiel
 • Na imunológiu ženskej sterility, so zameraním na otázky opakovaných spontánnych potratov, antifosfolipidového syndrómu a protilátkam voči spermiám

Oznamy


Študuj na UPJŠ