Prejsť na obsah

História kliniky

1minút, 44sekúnd

I. chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UJPŠ je priamou pokračovateľkou chirurgickej kliniky zriadenej 1. septembra 1948. Vo svojej histórii prekonala dvojnásobné sťahovanie. Najprv v roku 1974 do chirurgického monobloku a v roku 1982 do novej FNsP na Triede SNP 1, kde sídli doposiaľ. V septembri 1991 bola premenovaná na I. chirurgickú kliniku. V roku 2009 sa stalo jej súčasťou pôvodne samostatné transplantačné oddelenie a vznikajúce pracovisko miniinvazívnej chirurgie.

I. chirurgická klinika vo svojej histórii zaznamenala mnohé úspechy na poli zdravotníckej činnosti ako aj pedagogickej činnosti v pregraduálnej a postgraduálnej výchove a vedecko-výskumnej činnosti. V zdravotníckej činnosti klinika poskytuje rozsiahlu, urgentnú, neodkladnú i plánovanú zdravotnú starostlivosť a komplexnú diagnostiku a chirurgickú liečbu ochorení GITu s dôrazom na problematiku kolorektálnej chirurgie, chirurgie pažeráka i žalúdka. Významné postavenie nielen v rámci východoslovenského regiónu, ale aj Slovenska má klinika v hepatobiliárnej chirurgii, chirurgii sleziny, ale najmä pankreasu.

Ako jediné chirurgické pracovisko vo východoslovenskom regióne realizuje transplantačný program zameraný na transplantáciu kadaveróznych obličiek i obličiek od živého darcu. I. chirurgická klinika včas zachytila a realizuje program laparoskopickej chirurgie v oblasti žlčníka, hernií, operácii sleziny, nadobličiek, fundoplikácie, pečene, inplantácií CAPD katetrov. V ostatnom čase program rozšírila aj na najťažšiu oblasť laparoskopickej chirurgie a to laparoskopické resekcie hrubého čreva a konečníka pre benígne, ale aj malígne ochorenia. Je významným centrom endokrinochirurgie pre východoslovenský región a regionálnym centrom prsníkovej chirurgie. Vykonáva rozsiahlu poradenskú činnosť v koloproktologickej, stomickej, mammárnej, hepatopankreatobiliárnej poradni. Pacienti majú možnosť ubytovania v nadštandardných izbách (spolu 15 lôžok).

Súčasťou I. chirurgickej kliniky je: jednotka intenzívnej starostlivosti, endoskopické pracovisko, Oddelenie miniinvazívnej chirurgie. Má celkovo 80 lôžok (JIS 12), ktoré sú situované na 14. a 15. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP 1.


Študuj na UPJŠ