Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť

1minút, 12sekúnd

2018/2019

Nové témy budú zadávané v septembri 2018.

2012/2013

Možnosti bunkovej terapie po rozsiahlych resekciách pečene v experimente
Lukáš Plachý, 4r. všeobecné lekárstvo – doc. MUDr. Jana Kaťuchová,PhD.

2008/2009

VAC v liečbe diabetickej nohy
Alexander Hudák, 4. r. VŠL, Blanka Hrehová, 4. r. VŠL, Matej Handžák, 4.r. VŠL, Martina Vidová, 4. r. VŠL – prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Liečba diabetes mellitus v experimente
Blanka Hrehová, 4. r. VŠL, Alexander Hudák, 4. r. VŠL, Matej Handžák 4. r. VŠL, Tomáš Vasilenko, 5. r. VŠL,Martina Vidová, 4.r. VŠL – prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Ischemicko-reperfúzne poškodenie obličky po transplantácii
Tomáš Gajdzik, 4. r. VŠL, Rastislav Kalanin, 3. r. VŠL, Ivan Bugeľ, 2.r. VŠL – prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Imunohistochemické vyšetrovanie LU u pacientov s karcinómom pankreasu po resekcii pankreasu
Konstantinos Manesis, 4r. VŠL – MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.

2007

Svalová sila a cholinesteráza ako ukazovatele nutričného stavu a prognostické faktpry pooperačného zotavovania
Jana Cicková, 5.r. VŠL – MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

Sledovanie pooperačných komplikácií u pacientov po resekčných výkonoch pankreasu
Antónia Galdúnová, 4. r. VŠL – MUDr. Jana Kaťuchová

Sledovanie kvality života u pacientov po resekčnom výkone na pankrease pre chronickú pankreatitídu
Andrea Chrobáková, 4. r., VŠL – MUDr. Jana Kaťuchová


Študuj na UPJŠ