Prejsť na obsah

Odporúčaný študijný plán

1minút, 6sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): vnútorné choroby

Odporúčaný študijný plán

Typ predmetu * Názov predmetu Kredity Ukončenie
P Anglický jazyk pre doktorandov LF 10 skúška
P Klinická fyziológia vnútorných chorôb 10 skúška
P Základy vedeckej práce v medicíne 10 skúška
PV Diabetológia a metabolizmus 5 skúška
PV Endokrinológia 5 skúška
PV Gastroenterológia a hepatológia 5 skúška
PV Hematológia 5 skúška
PV Infekčné lekárstvo 5 skúška
PV Kardiológia a angiológia 5 skúška
PV Nefrológia 5 skúška
PV Pneumológia a ftizeológia 5 skúška
PV Pracovné lekárstvo a toxikológia 5 skúška
PV Reumatológia a imunológia 5 skúška
PV Metodológia klinických štúdií a biomedicínska štatistika 5 skúška
V Patogenéza metabolických syndrómov a chorôb 5 skúška
V Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení 5 skúška
V Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ v Košiciach 5 skúška

 

* P – povinný predmet, PV – povinne voliteľný, V – voliteľný predmet


Študuj na UPJŠ