Prejsť na obsah

Neurochirurgická klinika

0minút, 59sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 640 2570 English version

Neurochirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a UN LP, Tr. SNP 1 je výučbovou základňou UPJŠ LF. Zabezpečuje pregraduálnu výučbu študentov v slovenskom a anglickom jazyku (prednášky pre II. ročník – základy zdravotníctva, praktické cvičenia pre III. ročník– chirurgická propedeutika, prednášky a praktické cvičenia pre V. ročník – neurochirurgia, praktické cvičenia pre VI. ročník – neurochirurgia) a postgraduálnu výučbu v odbore neurochirurgia.

Neurochirurgická klinika poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v neurochirurgii pacientom košického a prešovského kraja. Do liečby boli zavedené nové operačné postupy: Transpedikulárna fixácia + PLIF, TLIF, totálna artroplastika C a L chrbtice, korporektómia a náhrada tela stavca C, Th, L chrbtice, stimulačná epileptochirurgia, chirurgická liečba chronickej bolesti, ventrikuloskopia, endovaskulárna liečba stenóz ACI, endovaskulárna liečba aneuryziem.

Pracovisko rieši problematiku ochorení medzistavcových platničiek a ich komplikácií v klinike i v experimente, otázky ischemického poškodenia nervového systému a jeho ovplyvnenie.


Študuj na UPJŠ