Prejsť na obsah

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

1minút, 25sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 642 4030 English version

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ poskytuje zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje výučbu študentov medicíny, špecializačné štúdium a vedecký výskum v oblasti laryngológie, foniatrie, rinológie, otológie a otoneurológie.

Nosným liečebným programom kliniky je chirurgia stredného ucha, neurootologické operácie, chirurgia nervus facialis, chirurgia laterálnej bázy lebky a sluchová rehabilitácia. V súčasnosti sa na pracovisku koncentrujú pacienti z celej Slovenskej republiky s problémom v spomenutých oblastiach. Operujú sa nádory laterálnej bázy lebky, predovšetkým vestibulárny schwanóm. Využívajú sa minimálne invazívne mikrochirurgické techniky, doplnené endoskopiou, ktoré umožňujú v niektorých prípadoch odstrániť vestibulárny schwanóm (neurinom akustiku, resp. neurinom n.VIII – viac informácií na: http://schwannom.webnode.sk) so zachovaním sluchu. Tieto techniky sa využívajú aj pri mikrovaskulárnej dekompresii pri hemifaciálnom spazme, neuralgii nervus trigeminus, iných kompresívnych syndrómoch mosto-mozočkového uhla a pri invalidizujúcich závratoch. Klinika ďalej zabezpečuje liečbu chronickej rhinosinusitídy a nosovej polypózy s využitím endoskopickej techniky, liečbu nádorov prínosových dutín a hrtana s použitím orgán zachovávajúceho postupu, ak to rozsah choroby dovoľuje. Klinika vykonáva diagnostiku a liečbu u pacientov so závratovými stavmi. Lôžková časť pracoviska je situovaná na 9. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP č.1 a tvorí ju 35 lôžok. Ambulantná časť sa nachádza na 5. poschodí polikliniky.


Študuj na UPJŠ