Prejsť na obsah

Výskum

1minút, 0sekúnd

Experimentálnu a klinickú vedecko- výskumnú činnosť aplikovaného výskumu začal v 60-tych rokoch MUDr. R. Erdélyi. V experimente na psoch a v klinickej praxi sa pokúšal transplantovať malé kĺby z prstov nohy na ruku. Pokračovateľmi tejto činnosti boli: doc. MUDr. A. Kipikaša, CSc., doc. MUDr. Š. Guzanin, CSc., MUDr. E. Potocká, CSc., MUDr. A. Szitasová, MUDr. M. Zábavníková, PhD., MUDr. Teodor Kluka, PhD.

Publikované práce vyplývali z výskumnej a klinickej praxe. Boli zamerané na Dupuytrenovu kontraktúru, vrodené chyby končatín, rázštepy pery a podnebia, hypospádie, zhubné a nezhubné nádory kože, chirurgiu ruky, riešenie defektov kože rôznej etiológie, riešenie stavu po popáleninách, kryodeštrukciu zhubných nádorov kože, pigmentové névy, hemangiómy, gynekomastie, riešenie vrodených a získaných chýb, replantácie amputovaných prstov ruky a končatín, prenos voľných lalokov mikrochirurgickou technikou.

Za uvedené obdobie na rôznych odborných lekárskych podujatiach ( konferenciách, sympóziách a pod.), doma a v zahraničí bolo odprednášaných viac ako 500 odborných prednášok.


Študuj na UPJŠ