Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 59sekúnd

V akademickom roku 2015/ 2016 na klinike prebieha výuka chirurgickej propedeutiky, základy plastickej chirurgie III. – VI. ročník všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo
/slovenských aj zahraničných študentov/
– semináre pre študentov VI. ročníka /chirurgický blok/
– letná odborná prax študentov
– výmenné pobyty zahraničných študentov a lekárov Erasmus a realizované cez Spolok medikov

Pedagogická činnosť

  • Pedagogická činnosť na klinike začala až v šk. roku 1973/74 po prijatí MUDr. Š. Guzanina za odborného asistenta LF UPJŠ a o rok neskôr doc. MUDr. A. Kipikašu, CSc. Praktickú výuku zaisťoval MUDr. Š. Guzanin, prednášal doc. MUDr. A. Kipikaša, CSc. Pri výuke vypomáhali lekári kliniky – zdravotnícki zamestnanci.
  • Pedagogický proces na klinike sa menil, až sa ustálil v posledných rokoch. Na klinike plastickej chirurgie LF UPJŠ sa venovala mimoriadna pozornosť študentom v krúžkoch ŠVOČ pod vedením doc. MUDr. Š. Guzanina, CSc., MUDr. E. Potockej, CSc. Študenti pod ich vedením pravidelne vystupovali na Študentských konferenciách LF a v ostatných rokoch i na Celoslovenských konferenciách a na študentských vedeckých konferenciách v zahraničí.

Študuj na UPJŠ