Prejsť na obsah

Klinika úrazovej chirurgie

1minút, 15sekúnd
Rastislavova 43, 041 90 Košice English version
 

Klinika úrazovej chirurgie poskytuje v plnom rozsahu liečebno- preventívnu starostlivosť pri riešení čerstvých úrazov a poúrazových stavov. Má charakter spádového centra.

V plnom rozsahu ošetruje kraniocerebrálne poranenia, dutinové poranenia hrudníka a brucha, úrazy skeletu, mäkkých tkanív, periférnych nervov dospelých pacientov a detí. Doliečujeme všetky septické komplikácie.

Na Klinike úrazovej chirurgie sa centralizujú úrazy, ktoré nie je možné exaktne ošetriť v okresných nemocniciach. Jedná sa o špecializované operácie, pooperačnú starostlivosť a doliečovanie niektorých ťažších kraniocerebrálnych poranení a nestabilných či luxačných fraktúr chrbtice včítane dekompresie miechového kanála. Ošetrujeme zložitejšie poranenia hrudníka vyžadujúce torakoskopickú diagnostiku, prípadne torakotómiu, či stabilizačnú operáciu hrudného koša v čom má naše pracovisko absolútnu prioritu v SR a popredné postavenie v strednej EU. Tradične sa ošetrujú brušné poranenia a ich komplikácie, či primárne a sekundárne revízie úrazov uropoetického systému.

V neposlednom rade vykonávame panvové operácie luxačných a nestabilných fraktúr acetabula a panvového prstenca a zložitejšie operácie dlhého skeletu.

Okrem prergraduálnej výučby, je naša klinika akreditované pracovisko oprávnená vzdelávať a certifikovať v samostatnom špecializačnom odbore Úrazová chirurgia od r. 2006.


Študuj na UPJŠ