UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
APRÍL 2018
XVII. stomatologické dni Košice
Termín konania: 11. – 12. apríla 2018
Miesto konania: Posluchárenský trakt UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach
I. stomatologická klinika UPJŠ LF v Košiciach
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I.
KVV - Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: MUDr. Jozef Ivančo, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
 
JÚN 2018
International Congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases – SOMED 2018
Date: 18th – 19th June 2018
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinators: Monika Kvaková, RNDr. PhD.
Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: https://www.probiotic-conference.net/page/353-somed-2018/
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2018
Date: 18th – 21st June 2018
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 15.02.2018