UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konferencie

   
DECEMBER 2020
XXIX. Schwarzov deň
Termín konania: 17. december 2020
Forma konania: Telekonferencia prostredníctvom programu ZOOM
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Web a registrácia: https://sgps-kongres.sk/schwarzovden/
Poznámka: Program
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 14.12.2020