UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konferencie

   
MÁJ 2022
ICTD 2022: Recruitment in Clinical Trials
Termín konania: 17. mája 2022
Miesto konania: Berlín/online
Organizujúce subjekty: ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network)
Poznámka: https://ecrin.org/events/ictd2022
   
Dies Jessenii XXIV.
Termín konania: 26. – 27. mája 2022
Miesto konania: Hotel Roca, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., prednosta II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: www stránka konferencie, Program
   
JÚN 2022
38. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou
XIV. Démantov deň
Termín konania: 2. júna 2022
Miesto konania: Hotel Yasmin Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Poznámka: Informácia o podujatí, Program
 
X. košická neonatologická konferencia
Termín konania: 6. – 7. júna 2022
Miesto konania: Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzitná namocnica L. Pasteura Košice
Nezisková organizácia Novorodenec.sk
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Slovenská lekárska komora
Koordinátor: MUDr. Peter Krcho, PhD.
Poznámka: Program
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 12.05.2022