UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konferencie

   
SEPTEMBER 2021
Východoslovenská konferencia dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou – East for Skin
Termín konania: 24. – 25. septembra 2021
Miesto konania: Grandhotel Starý Smokovec
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska komora
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP Košice
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J.A.Reimana, Prešov
Záštita nad podujatím: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Poznámka: https://eastforskin.sk/program/
 
OKTÓBER 2021
Odborné podujatie pri príležitosti Svetového dňa starších ľudí
Termín konania: 11. októbra 2021 o 14.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Koordinátor: Ing. Katarína Derzsiová
Poznámka: Program
 
37. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou
XIII. Démantov deň
Termín konania: 14. októbra 2021
Miesto konania: Košice formou webinára
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Poznámka: http://pediatria-kosice.sk/uvod
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 27.09.2021