UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konferencie

   
SEPTEMBER 2019
Morphology 2019
45th International Congress of Slovak Anatomical Society
56th Lojda Symposium on Histochemistry
Date: 5th – 7th September 2019
Congress Venue: Hotel Panorama Resort **** Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic
Organizing subjects: Slovak Medical Association
Slovak Anatomical Society
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinators: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Congress Languages: Slovak, Czech, English
Web: http://morphology2019.lf.upjs.sk
 
II. Autumn International Symposium of Health Sciences
International Conference of Physiotherapy and Rehabilitation
Date: 19th – 21st September 2019
Congress Venue: TeleDom Hotel and Conference Centre, Košice, Slovak Republic
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinators: Assoc. prof. Dr. Kvetoslava Rimárová, MD., CSc.
Congress Languages: Slovak, English
Note: Conference Announcement
Symposium programme
 
OKTÓBER 2019
VIII. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziológie
Termín konania: 25. októbra 2019, 13.30 – 16.00
Miesto konania: Seminárna miestnosť, UPJŠ LF A UNLP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim.prof.
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2019
XXVIII. Schwarzov deň
Termín konania: 14. november 2019
Miesto konania: Historická Aula, Rektorát UPJŠ
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Web a registrácia: http://sgps-kongres.sk/schwarzovden/
Poznámka: 1. informácia o vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 16.10.2019