UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konferencie

   
MÁJ 2020
VII. slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 13. – 15. mája 2020
Miesto konania: Congress Hotel Centrum Košice
Organizujúce subjekty: Ústav súdneho lekárstva UPJŠ Lekárska fakulta
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Košice
Slovenská súdnolekárska spoločnosť SLS
Česká společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP
OZ Človek medzi ľuďmi
Koordinátori: MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
MUDr. Vlasta Vyhnálková
MUDr. Dorota Sopková
Poznámka: Web a registrácia
 
JÚN 2020
9th NEONATOLOGY CONFERENCE IN KOŠICE
Date: 8th – 9th June 2020
Congress Venue: Military barracks Kulturpark - ALFA building, Kukučínova 2, Košice
Organizing subjects: Non-profit organisation NOVORODENEC.SK
Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Open Medical Institute - American Austrian Foundation
Slovak Medical Chamber
Coordinator: Peter Krcho MD., PhD.
Congress Language: English
Note: Programme
 
NOVEMBER 2020
14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROBIOTICS, PREBIOTICS, GUT MICROBIOTA AND HEALTH – IPC 2020
Date: 9th – 12th November 2020
Congress Venue: Prague Congress Centre, Prague, Czech republic
Organizing subjects: CLS Consulting Ltd.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 27.03.2020