UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
 
JÚN 2018
XXXIV. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
X. Démantov deň
XVIII. konferencia mladých pediatrov
Termín konania: 7. – 8. júna 2018
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Poznámka: Program
 
XXI. slovenský kongres úrazovej chirurgie
Dni primára Bauera
Termín konania: 14. – 15. júna 2018
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna lekárska komora
Koordinátori: prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., prednosta Kliniky úrazovej chirurgie
MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD., primár Kliniky úrazovej chirurgie
Poznámka: Program
 
International Congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases – SOMED 2018
Date: 18th – 19th June 2018
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinators: Monika Kvaková, RNDr. PhD.
Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: https://www.probiotic-conference.net/page/353-somed-2018/
Sponsors: Labaš s.r.o.
Monsea s.r.o.
Biotech s.r.o.
Biocrates Life Sciences AG
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2018
Date: 18th – 21st June 2018
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 14.06.2018