UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
NOVEMBER 2017
Biomedicínske aspekty regenerácie a rekonštrukcie tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti
Termín konania: 8. novembra 2017 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň KSaMFCH a Akadémia Košice n.o., Bačíkova 7
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
Akadémia Košice n.o.
Solmea s.r.o. Košice
Koordinátor: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
Poznámka: Pozvánka
 
Preventívna medicína V.
Termín konania: 9. novembra 2017 o 8.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, LF UPJŠ, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska komora,
Nadácia LEKÁR,
LEKÁR, a.s.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Poznámka: Program
 
XXVI. Schwarzov deň
Termín konania: 16. novembra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka: Program
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 23. novembra 2017 o 13.00 hod.
Miesto konania: Kultúrne centrum Veritas, Dominikánske námestie, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Poznámka: Program, Návratka na seminár
 
3. kurz CEEA
Termín konania: 29. novembra – 1. decembra 2017
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 08.11.2017