UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
 
SEPTEMBER 2018
Krajský seminár SKZL - RK Košice
Termín konania: 20. - 21. septembra 2018
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum - JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská komora zubných lekárov
SKZL - Regionálna komora Košice
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: SKZL - Regionálna komora Košice
Poznámka: Pozvánka
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 02.08.2018