UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
OKTÓBER 2017
45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres
Termín konania: 3. - 6. októbra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS
Cerebrovaskulární sekce ČNS
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, predseda Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS
Web: http://www.neuro-kosice.sk
 
XXIII. vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Valaliky
Urologická problematika v praxi všeobecného lekára
Termín konania: 9. októbra 2017 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Valaliky, okr. Košice-okolie
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
V. košické dni pracovného lekárstva a toxikológie
Termín konania: 19. – 21. októbra 2017
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej komory
National Secretary International Committee on Occupational Health (NS ICOH)
Koordinátor: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Web: http://ssprl.sk/kongres
 
VI. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziólogie
Termín konania: 23. októbra 2017 o 14.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 3, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc, mim. prof.
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2017
Biomedicínske aspekty regenerácie a rekonštrukcie tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti
Termín konania: 8. novembra 2017 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň KSaMFCH a Akadémia Košice n.o., Bačíkova 7
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
Akadémia Košice n.o.
Solmea s.r.o. Košice
Koordinátor: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
Poznámka: Pozvánka
 
XXVI. Schwarzov deň
Termín konania: 16. novembra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka: Pozvánka
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
3. kurz CEEA
Termín konania: 29. novembra – 1. decembra 2017
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 19.10.2017