UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
JÚN 2019
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2019
Date: 17th – 20th June 2019
Congress Venue: Prague Congress Centre, Prague, Czech republic
Organizing subjects: CLS Consulting Ltd.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
XXXV. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
XI. Démantov deň
XXII. východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura
Termín konania: 20. júna 2019
Miesto konania: Aula LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
RÚVZ Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
SEPTEMBER 2019
Morphology 2019
45th International Congress of Slovak Anatomical Society
56th Lojda Symposium on Histochemistry
Date: 5th – 7th September 2019
Congress Venue: Hotel Panorama Resort **** Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic
Organizing subjects: Slovak Medical Association
Slovak Anatomical Society
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinators: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Congress Languages: Slovak, Czech, English
Web: http://morphology2019.lf.upjs.sk
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 19.06.2019