UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konferencie

   
OKTÓBER 2021
37. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou
XIII. Démantov deň
Termín konania: 14. októbra 2021
Miesto konania: Košice formou webinára
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Poznámka: http://pediatria-kosice.sk/uvod
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 15.07.2021