UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
 
APRÍL 2019
XVIII. stomatologické dni Košice
Termín konania: 10. – 11. apríla 2019
Miesto konania: Posluchárenský trakt UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach
I. stomatologická klinika UPJŠ LF v Košiciach
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I.
KVV - Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: MUDr. Jozef Ivančo, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
 
JÚN 2019
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2019
Date: 17th – 20th June 2019
Congress Venue: Prague Congress Centre, Prague, Czech republic
Organizing subjects: CLS Consulting Ltd.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
SEPTEMBER 2019
Morphology 2019
45th International Congress of Slovak Anatomical Society
56th Lojda Symposium on Histochemistry
Date: 5th – 7th September 2019
Congress Venue: Hotel Panorama Resort **** Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic
Organizing subjects: Slovak Medical Association
Slovak Anatomical Society
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinators: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Congress Languages: Slovak, Czech, English
Web: http://morphology2019.lf.upjs.sk
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 19.03.2019