UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika detí a dorastu

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 235 4132, VoIP: (+421 55) 234 3414-5, fax: (+421 55) 642 8935
kl. (*75) 4132, *keď sa volá z fakulty alebo UNLP English version
 

Klinika detí a dorastu (KDD) je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ a zabezpečuje praktickú výučbu a prednášky z pediatrie v odbore všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a to v slovenskom a anglickom jazyku. Ďalej zabezpečuje výučbu v zdravotníckych odboroch: Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia. Klinika je školiacim pracoviskom špecializačného vzdelávania v študijnom programe Pediatria a Pediatrická reumatológia a podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní pediatrov, vrátane organizovania celoštátnych a medzinárodných odborných podujatí.

Klinika svojim postavením v sieti zdravotníckych zariadení vykonáva širokú diferenciálno-diagnostickú činnosť v pediatrii a dorastovom lekárstve. Zvlášť sa špecializuje na diabetológiu a endokrinológiu, na oblasť detskej gastroenterológie vrátane endoskopických výkonov, na chronické poruchy výživy, imunológiu, kardiológiu, klinickú genetiku, nefrológiu, na vrodené poruchy metabolizmu, pneumológiu, a ftizeológiu, reumatológiu a sociálnu pediatriu.

KDD disponuje 100 lôžkami a 6 lôžkami jednotky intenzívnej starostlivosti (na ktorých sa sústreďujú deti s pooperačnými stavmi, závažnými akútnymi klinickými stavmi a metabolickými poruchami). Lôžka sú vyhradené pre dojčatá a batoľatá a pre väčšie deti a sú rozdelené do oddelení A-E.

Súčasťou KDD je aj detské dialyzačné stredisko a špecializované ambulancie pre liečbu diabetu a nastavovanie liečby inzulínovými pumpami, pre preventívnu kardiológiu, pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd, pre dlhodobé sledovanie pacientov s fenylketonúriou, pre diagnostiku a liečbu pacientov s CAH (kongenitálnou adrenálnou hyperpláziou), kongenitálnou hypotyreózou, pre liečbu rastovým hormónom, pre cystickú fibrózu a je súčasťou siete špecializovaných ambulancií pre poruchy metabolizmu lipidov u detí a dorastu, vrodených porúch metabolizmu a súčasťou je aj kalmetizačné stredisko.

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko zaoberá atribútmi metabolického syndrómu, aterosklerózy a dyslipidémií, chronických obličkových chorôb, vplyvom probiotík a prebiotík na detský organizmus, poruchami dýchania v spánku.

Oznamy

Posledná aktualizácia: 11.07.2018