Prejsť na obsah

Klinika detí a dorastu

2minút, 3sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 235 4132, VoIP: +421 55 234 3414
kl. (*75) 4132, *keď sa volá z fakulty alebo UNLP English version

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach je výučbovou základňou na Lekárskej fakulte UPJŠ. Zabezpečuje výučbu predmetu pediatria v rámci doktorského štúdia pre študentov všeobecného a zubného lekárstva a to v slovenskom aj anglickom jazyku. Rovnako zabezpečuje výučbu tohto predmetu v rámci nelekárskych študijných odborov fyzioterapia ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. Klinika je školiacim pracoviskom špecializačného vzdelávania v študijnom programe Pediatria, Pediatrická reumatológia a Ošetrovateľstvo v pediatrii a zabezpečuje realizáciu rezidentského programu v pediatrii, ktorý je akreditovaný na Lekárskej fakulte UPJŠ od roku 2014. Súčasťou kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je organizácia celoslovenských a medzinárodných odborných podujatí.

Klinika svojím postavením v sieti zdravotníckych zariadení vykonáva širokú diferenciálno-diagnostickú činnosť v pediatrii a dorastovom lekárstve. V súčasnosti disponuje 104 lôžkami. Rieši otázky všeobecnej nemocničnej pediatrie a súčasne plní úlohu špecializovaného „koncového“ pracoviska. Svojím lôžkovým fondom, spektrom lekárov – špecialistov a prístrojovým vybavením zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre deti a adolescentov vo veku od narodenia do 19 rokov z celého východoslovenského regiónu. Aktuálne má šesť lôžkových oddelení vrátane jednotky intermediárnej starostlivosti – vyhradenej pre starostlivosť o deti so závažnými klinickými stavmi. Organizačnou súčasťou Kliniky detí a dorastu je aj pracovisko Centrálneho príjmu (2 ambulancie a 2 expektačné lôžka) a odborné ambulancie v jednotlivých pediatrických subšpecializáciách.

Klinika detí a dorastu sa dlhoročne aktívne zapája do riešenia grantových projektov a prioritné vedecko výskumné výsledky dosahovala najmä v oblasti nefrológie, pneumológie a reumatológie. V poslednom období sa pracovisko aktívne zaoberá aj témou obezity u detí, atribútmi metabolického syndrómu, aterosklerózy a dyslipidémií, diabetológiou, vakcinológiou a vplyvom probiotík a prebiotík na detský organizmus. Súčasne rieši témy sociálnej a preventívnej pediatrie.

Oznamy

40. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN – Hotel Yasmin, Košice, 6. júna 2024


Študuj na UPJŠ