UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Podujatia uskutočnené v roku 2010

 

 
   
JANUÁR 2010
Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti významného životného jubilea Prof. MUDr. EMILA MATEJÍČKA, DrSc.
Termín konania: 18.1.2010 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., I. chirurgická klinika UPJŠ LF a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
 
FEBRUÁR 2010
Vedecká schôdza neurologickej kliniky UPJŠ LF a FNLP Košice pri príležitosti životného jubilea Doc. MUDr. EUGENA EIBENA, CSc.
Termín konania: 8.2.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof., prednosta Neurologickej kliniky UPJŠ LF a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
Využitie nových technológií vo vzdelávaní na lekárskych fakultách
Termín konania: 15.2.2010 o 14:00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P2, UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie a Labmed a.s. UPJŠ LF v Košiciach
Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF v Košiciach
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV, pobočka Košice
Koordinátori: prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., prednosta ÚLCHBCH
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., predseda pobočky SSBMB
Ing. Jaroslav Majerník, PhD., prednosta ÚLI
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza Očnej kliniky UPJŠ LF a FNLP Košice
VEKOM PODMIENENÉ CHOROBY OKA
Termín konania: 22.2.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc., prednosta Očnej kliniky UPJŠ LF a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
 
MAREC 2010
Vedecká schôdza Prvej kliniky stomatológie UPJŠ LF a FNLP Košice
Termín konania: 8.3.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., prednosta I. kliniky stomatológie UPJŠ LF a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza usporiadaná v spolupráci so Spolkom lekárov v Kežmarku pri príležitosti svetového dňa obličiek (Word Kidney Day)
Termín konania: 11.3.2010
Miesto konania: Kežmarok
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Spolok lekárov Kežmarok
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., prof. emeritus
MUDr. Peter Slovík, predseda Spolku lekárov MUDr. V. Alexandra v Kežmarku
Poznámka:  
 
Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) – seminár
Termín konania: 22.3.2010 o 9.00 hod.
Miesto konania: Miestnosť 9. III. 6 (J), Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD
Národný koordinátor HBSC štúdie
Poznámka: Pozvánka
 
Vedecká schôdza Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF Košice a VÚSCH a.s.
Termín konania: 22.3.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň VÚSCH, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc., prednosta Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF Košice a VÚSCH a.s.
Poznámka: Program
 
 
APRÍL 2010
XVII. Memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 12.4.2010 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, UPJŠ LF, Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., prof. emeritus
Poznámka: Program
 
Fakultná konferencia ŠVOČ
Termín konania: 21.4.2010
Miesto konania: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. - dekan fakulty
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. - prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka:

Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Program konferencie
Pozývame všetkých záujemcov

 
 
MÁJ 2010
IX. konferencia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 12. – 14.5.2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
Poznámka: Pozvánka, Program
 
49. Východolovenské lekárske dni
Choroby dýchacích ciest a pľúc z hľadiska praktického lekára
Termín konania: 20. – 21.5.2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., IV. interná klinika UPJŠ LF a FNLP
Poznámka: Program
 
Kazuistiky
Termín konania: 31.5.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednosta I. internej kliniky UPJŠ LF a FNLP
Poznámka:  
 
 
JÚN 2010
27. pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 3. – 4.6.2010
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica
1. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Koordinátor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednosta I. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
Malá košická neonatologická konferencia
Termín konania: 8.6.2010 o 9.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica v Košiciach
Open Medical Club, Bratislava
Krajská neonatologická n.o. „Novorodenec“ Košice
Klinika neonatológie UPJŠ LF a DFN
Koordinátor: MUDr. Peter Krcho, PhD., prednosta Kliniky neonatológie UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
Životný štýl a zdravie
Termín konania: 14.6.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Košice Institute of Social Health
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár SL Košice
Poznámka: Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - IPC 2010
Date: 15th – 17th June 2010
Congress Venue: Doubletree by Hilton Košice Hotel, Hlavná 1, 04001 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafarik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., PhD., DrSc.
Congress Language: English
Web: www.probiotic-conference.net
 
2nd International Student Medical Congress Košice (ISMCK´2010)
Date: 21st - 24th June 2010
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University - Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subject: The Association of Medical Students in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinators: Prof. Leonard Siegfried, MD, PhD
Assoc. Prof. Pavol Jarčuška, MD, PhD
Prof. Ladislav Mirossay, MD, PhD, DrSc.
Congress Language: English
Web: /ismck
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 25. – 26.6.2010
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum - JUŽAN, Smetanova 4, Košice - Juh
Organizujúci subjekt: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP v Košiciach
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., mim. prof.
Poznámka: Program
 
42nd INTERNATIONAL CONGRESS of SLOVAK ANATOMICAL SOCIETY and 47th LOJDA SYMPOSIUM on HISTOCHEMISTRY
Termín konania: 28. – 30.6.2010
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Teoretické ústavy, Tr. SNP 1, 1.p.
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav histológie a embryológie, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Koordinátor: Prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc.
prednosta Ústavu histológie a embryológie, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Poznámka: Program
 
 
SEPTEMBER 2010
Využitie experimentálnych metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva
Termín konania: 6. – 8. septembra 2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1, poslucháreň č. 4
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva
RÚVZ so sídlom v Košiciach
Koordinátor: doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc.
Poznámka: Prihláška
 
XVIII. konferencia slovenských a českých patofyziológov
Termín konania: 9. – 10.9.2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof., Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
Poznámka: http://patfyz.medic.upjs.sk/konferencia
 
International Scientific Conference Košice - Miskolc
New Trends in Experimental and Clinical Neuroscience
Date: 17th September 2010
Venue: Lecture room of the Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: Department of Neurosurgery, AD Centre, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Medicine and University Hospital of Louis Pasteur in Košice, Slovakia
Department of Neurosurgery, Borsod County Teaching Hospital, Miskolc, Hungary
Coordinator: Prof. Igor Šulla, MD, DSc.
Annotation: Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Programme and Book of Abstracts
 
IX. Slovenský geriatrický kongres
36. Gressnerove dni
Termín konania: 22. – 24.9.2010
Miesto konania: Košice, Hotel DoubleTree Hilton
Organizujúci subjekt: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. Štefan Koval, PhD., Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ LF a UN L. Pasteura
Poznámka:  
 
V. košické hematologické a transfuziologické dni
Termín konania: 23. – 25.9.2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť
Klinika hematológie a onkohematológie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Národná transfúzna služba
Občianske združenie SOS Leukémia so sídlom v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Klinika hematológie a onkohematológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura
Poznámka: http://www.hematologia2010.sk
 
18. zjazd slovenských a českých patológov
Termín konania: 23. – 25.9.2010
Miesto konania: Dom umenia, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť patológov a Slovenská divízia IAP
Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Společnost českých patologů a Česká divize IAP
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Marián Švajdler
Poznámka: Zborník abstraktov
 
Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
II. Démantov deň
Termín konania: 30. september 2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1, posluchárne
Organizujúci subjekt: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
 
OKTÓBER 2010
XVI. vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach, v spolupráci s obcou Ruskov, pre všeobecných lekárov pre dospelých
VÝZNAM DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKY V KLINICKEJ MEDICÍNE
Termín konania: 5.10.2010, 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza Centra preventívnej a športovej medicíny pri III. internej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice pri príležitosti 60 rokov výučby Telovýchovného lekárstva v Košiciach a životného jubilea profesora MUDr. Branislava Bohuša, CSc.
Termín konania: 11.10.2010, 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prednosta III. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
XVIII. MEMORIÁL prof. MUDr. Jána Kňazovického
Využitie nových operačných techník v našej chirurgickej činnosti
Termín konania: 25.10.2010, 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Profesor MUDr. Július Vajó, DrSc., II. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ LF Košice
Poznámka: Program
 
 
NOVEMBER 2010
Kazuistiky
Termín konania: 8.11.2010 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednosta I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
GME 2010 - International Scientific Conference on Gastro-Intestinal Microbial Ecology
Date: 9th – 11th November 2010
Venue: Košice, Hotel Doubletree Hilton
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., President
Annotation: http://www.gutmicroecology.net
 
II. sympózium primárnej prevencie v ústnom zdraví
Termín konania: 11. – 12. novembra 2010
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1, Aula
Organizujúci subjekt: I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UN LP
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Slovenská komora zubných lekárov
Slovenská stomatologická spoločnosť
KVV − Ing. Igor Kubovčík
Koordinátor: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Poznámka: Pozvánka na Sympózium
 
Euroson school, Doppler ultrasound and CEUS
Date: 11th – 13th November 2010
Venue: Košice, University Hospital (Trieda SNP 1, Kluby zamestnancov)
Organizing Subjects: II. dept. pediatric and adolescent´s medicine
Faculty of Medicine UPJS in Košice
Children Faculty Hospital Kosice
Kosice ultrasound school - KUS
Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin – SGUM/SSUM
Coordinators: Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., Kosice
Doc. dr. med. J. Tuma, Switzerland
Information: www.ultrasono.sk
Programm: www.efsumb.org/euroson-sch/EUS_Flyer-kosice2010.pdf
 
XIX. Schwarzov deň
Endometrióza vária
Termín konania: 18. novembra 2010
Miesto konania: Košice, Hotel DoubleTree by Hilton
Organizujúci subjekt: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Pozvánka, Program
 
XIX. KOŠICKÉ OFTALMOLOGICKÉ DNI
Súčasné trendy v oftalmológii a kazuistiky
Termín konania: 19. novembra 2010, 12.00 hod.
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1, poslucháreň P1
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Očná klinika UPJŠ LF a UN LP v Košiciach
Slovenská lekárska komora Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc., prednosta Očnej kliniky UPJŠ LF a UN LP Košice
Poznámka: Pozvánka a program
 
Prednáška prezidenta Európskej rady pre resuscitáciu prof. B. Boettigera, Nemecko
Termín konania: 22. november 2010, 16:00 hod
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou 13, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Pozvánka
 
2. kurz CEEA
Termín konania: 22. – 24.11.2010
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou 13, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
Nové metódy laboratórnej diagnostiky a ich správna interpretácia v praxi
Termín konania: 29.11.2010 o 14.00 hod.
Miesto konania: Kultúrne stredisko Južan, Smetanova 4, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Roche Slovensko, s.r.o. Košice
Cumulus, s.r.o. Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Ing. Tatiana Godarská, Roche Slovensko, s.r.o.
MUDr. Vojtech Popik, Cumulus, s.r.o. Košice
Prof. MUDr. Oliver Rácz, vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
 
DECEMBER 2010
Biomedicínske postupy
Termín konania: 2.12.2010
Miesto konania: Poslucháreň pri IV. internej klinike, Rastislavova 43, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania
Koordinátor: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. – UPJŠ LF, Košice
Poznámka: Program
 
8. Mikulášske dni alergie
Krajský seminár alergológov a klinických imunológov
Termín konania: 7.12.2009 (lekársky deň)
8.12.2009 (laický deň)
Miesto konania: Kultúrne stredisko Južan, Košice, Smetanova 4
Radničná sála MÚ MČ Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť pre alergiológiu a klinickú imunológiu
Spolok lekárov Košice pri SLS
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MÚ MČ Košice – Staré Mesto
MÚ MČ Košice - Juh
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Program
 
 
Posledná aktualizácia: 12.05.2011