UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Podujatia uskutočnené v roku 2019

   
JANUÁR 2018
Medziodborová spolupráca špecialistu a zubného lekára
Termín konania: 21. januára 2019 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA, I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Poznámka: Program
 
APRÍL 2019
XVIII. stomatologické dni Košice
Termín konania: 10. – 11. apríla 2019
Miesto konania: Posluchárenský trakt UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach
I. stomatologická klinika UPJŠ LF v Košiciach
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I.
KVV - Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: MUDr. Jozef Ivančo, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 24. apríla 2019
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
MÁJ 2019
XXVI. memoriál profesora MUDr. Františka Póra pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia
Termín konania: 14. mája 2019 o 14.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., mim. prof., MPH
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Program
 
JÚN 2019
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2019
Date: 17th – 20th June 2019
Congress Venue: Prague Congress Centre, Prague, Czech republic
Organizing subjects: CLS Consulting Ltd.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
XXXV. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
XI. Démantov deň
XXII. východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura
Termín konania: 20. júna 2019
Miesto konania: Aula LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
RÚVZ Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 

 

Posledná aktualizácia: 24.06.2019