UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Krajiny pôvodu študentov

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach  ponúka svojim študentom tradíciu a kvalitu, erudovaných pedagógov a modernú výučbu, vrátane možnosti zapojenia sa do  výskumných projektov už počas štúdia. Výučba na našej fakulte predstavuje unikátne prepojenie teórie s praxou - veľká časť štúdia sa totiž realizuje v partnerských zdravotníckych zariadeniach. Štúdium pritom zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy a realizuje sa v moderných výučbových priestoroch. Naše laboratóriá majú kvalitné prístrojové vybavenie, ktoré študenti využívajú nielen na vzdelávanie, ale aj študentskú vedeckú a odbornú činnosť.

Diplom absolventa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie a v prevažnej väčšine federatívnych štátov USA. Táto skutočnosť spolu s kvalitným vzdelaním čoraz viac priťahuje k našej fakulte pozornosť mladých ľudí zo zahraničia. Študovať „všeobecné lekárstvo“ a „zubné lekárstvo“ na UPJŠ LF majú možnosť na LF UPJŠ od roku 1992 a v súčasnosti u nás študuje zhruba 40 percent študentov zo zahraničia, ktorí pochádzajú zo zhruba štyridsiatich krajín sveta.

 

Posledná aktualizácia: 29.03.2017