Prejsť na obsah

Zoznam publikácii a vedeckých výstupov

19minút, 54sekúnd

Zoznam publikácii a vedeckých výstupov v čase udržateľnosti MediPark I a v čase realizácie MediPark II

V následnej monitorovacej správe I k projektu MEDIPARK I:

UVLF: publikácie v karentovaných časopisoch

 • Alterations in Outer Membrane Permeability Favor Drug-Resistatnt Phenotype of Klebsiella pneumoniae (Lucia Pulzová, Lucie Navrátilová, Luboš Čomor)
 • In vitro study of biological activities of anthocyaniin-rich berry extracts on porcine intestinal epithelial cells (Petra Kšonžeková, Ruslan Mariychuk, Adriana Eliášová, Dagmar Mudroňová, Tomáš Csank, Ján Király, Dana Marcinčáková, Juraj Pistl a Ľudmila Tkáčiková)
 • Identification of B-cell epitotes of Borrelia burgdorferi outer surface protein C  by screening a phage-displayedgene fragment library (Lucia Pulzova, Zuzana Flachbartova, Elena Bencurova, Lenka potocnakova, Lubos Comor, Eva Schreterova, Mangesh Bhide)
 • The application of probiotics and flaxseed promotes metabolism of n-3 polyunsaturated fattyacids in pigs (Drahomira Sopkova, Zdenka Hertelyova, Zuzana Andrejcakova, Radoslava Vlcková, Sona Gancarcikova, Vladimir Petrilla, Silvia Ondrasovicova, Lenka Kresakova
 • Inhibition of multidrug resistant Listeria monocytogenes by peptides isolated from  combinatorial phage display libraries (Z. Flachbartova, L. Pulzova, E. Bencurova, L. Potocnakova, L. Comor, Z. Bednarikova, M. Bhide)

 

Neurobilogický ústav SAV v Košiciach : Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc.:

 • Vplyv oscilujúceho elektrického poľa na regenráciu a funkčnú obnovu traumaticky poškodenej miechy u potkanov (Bačová M., Bimbová K., Gálik J.)
 • Uvoľňovanie zápalových cytokínov a infiltrácia makrofágov v mieche po traumatickom poškodení a po podaní atorvastatínu (Bimbová K., Svatová M., Stropkovská A., Fedorová J., Klimovičová M., Gálik J., Pavel J., Lukáčová N.)

 

TUKE: publikácie:

 • Analýza inklúzií pri použití počítačovej tomografie
 • Biomechanical and Thermographic Analysis in the Trantibial Prosthesis Socket  – Stump Inteface (Radovan Hudák, Jozef Živčák, Viktória Rajťúková)
 • Application of thermal imaging diagnostic methods in dealing with the risks associated  with parasites (Viktória Krajňáková, Viktória Rajťúková,  Radovan Hudák, Gabriela Ižaríková, Jozef Živčák)
 • A geometrical accuracy of subtractive  and additive technologies in dental production is comparable (Irenej Poláček, Viktória Rajťúková, Teodor Tóth, Radovan Hudák, Jozef Živčák)
 • A methodology for use  of a thermal imaging camera in parasitology (Viktória Krajňáková, Viktória Rajťúková,  Radovan Hudák, Gabriela Ižaríková, Jozef Živčák)

 

V následnej monitorovacej správe II:

UPJŠ: publikácie v karentovaných časopisoch:

 • ROS-depentend antiproliferative effect of brassinin derivates  homobrassinin in human colorectal cancer Caco2 cells (Kello M, Drutovic D, Chripkova M, Pilatova M, Budovska M, Kulikova L, Urdzik P, Mojzis J)
 • Young Barley Indicates Antitumor Effects in Experimental Breast Cancer In Vivo an In Vitro (Kubatka Peter, Kello Martin, Kajo Karol, Kružliak Peter, Výbohová Desanka, Šmejkal Karel, Maršík Petr, Zulli Anthony, Gönciová Gabriela, Mojžiš Ján, Kapinová Andrea, Murín Radoslav, Péč Martin, Adamkov Marian , Przygodzki Roland, M.)
 • The mediating effect of coping on the association between fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis (Mikula p. Nagyova I, Krokavcova M. Viktova M. Rosenberger J. Szilasiova J. Gdovinova Z. Groothoff JW, van Dijk JP)

 

Neurobilogický ústav SAV v Košiciach: publikácie v karentovaných časopisoch

 • Benefit statins in spinal cord injury ( Nadezda Lukáčová, Katarina Bimbova, Andrea Stropkovska, Maria Bacova, Jan Galik)

Neurobilogický ústav SAV v Košiciach: príspevky zo zahraničných konferencií

 

V následnej monitorovacej správe III:

 UPJŠ: publikácie v karentovaných časopisoch

 • The insomnia phenotype in genetic Creutzfeldt-Jakob disease based on the E200K mutation (Eva Feketeová, Dominika Jarčušková, Alžbeta Janáková, Marianna Vitková, Jozef Dragašek, Zuzana Gdovinová)
 • Distribúcia promótorového polymorfizmu génu kódujúceho matrix-metaloproteinázu-3 u pacientov s aneuryzmou abdomiálnej aorty a s diabetom mellitom (Matej Moščovič, Viera Habalová, Martin Koščo, Ľubomír Špak, Lenka Kačureková, Jana Gročíková, Ivan Tkáč)
 • The potential of hypericin and hyperforin for antiadhesion  therapy to prevent metastasis of parental  and oxaliplatin-resistant human adenocarcinoma cells (HT-29) (Martina Šemeláková, Veronika Sačková, Peter Fedoročko)
 • In vitro investigating of anticancer activity of new 7-MEOTA-tacrine heterodimers (Jana Janockova, Jan Korabecny, Jana Plsikova, Katerina Babkova, Eva Konkolova, Dana Kucerova5, Jana Vargova, Jan Koval, Rastislav Jendzelovsky, Peter Fedorocko, Jana Kasparkova, Viktor Brabec, Jan Rosocha, Ondrej Soukup, Slavka Hamulakova, Kamil Kuca and Maria Kozurkova)
 • New chalcone derivative exhibits antiproliferative potential by inducing G2/M cell cycle arrest, mitochondrial-mediated apoptosis and modulation of MAPK signalling pathway (Peter Takac, Martin Kello, Martina Bago Pilatova, Zuzana Kudlickova, Maria Vilkova, Pavlina Slepcikova, Peter Petik, Jan Mojzis)

 

UPJŠ: publikácie v recenzovaných časopisoch

 • Methylation of the first exon in the erythropoietin receptor gene does not correlate with its mRNA and protein level in cancer cells (Barbora Fecková, Patrícia Kimáková, Lenka Ilkovičová, Erika Szentpéteriová, Mária Macejová, Ján Košuth, Anthony Zulli, Nataša Debeljak, Petra Hudler, Karin Jašek, Ivana Kašubová, Peter Kubatka a Peter Solár)
 • Risk allele of gene variant rs6584389 in associated with increased intima-media thickness in patients with type 2 diabetes (Miriam Kozarova, Zuzana Malachovska, Jozef Zidzik, Martin Javorsky, Katarina Demkova, Viera Habalova, Ivan Tkac)

 

Biomedicínske centrum SAV: Vedecké práce doktorandov, Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu XIII. Ročník (4-5. 09.2018)

 • Liečba atorvastatínom po kompresii miechy potláča zápalovú odpoveď, apoptózu a podporuje axonálne prerastanie okolo miesta poškodenia (Bimbová K., Bačová M., Kisucká A., Stropkovská A., Lukáčová N.)
 • Oscilujúce elektrické pole potláča prejavy zápalovej reakcie a podporuje regeneráciu axónov po poškodení miechy (Bačová M., Bimbová K., Lukáčová N., Gálik J.)

 

UVLF: publikácie v karentovaných časopisoch

 • SlsDegree of Bacterial Contamination of Mobile Phone and Computer Keyboard Surfaces and Efficacy of Disinfection with Chlorhexidine Digluconate and Triclosan to Its Reduction (Jana Koscova, Zuzana Hurnikova a Juraj Pistl)
 • Molecular detection of enteric viruses and the genetic characterzattion of porcine astroviruses and sapoviruses in domestic pigs from Slovakian farms (Slavomira Salamuniva, Alena Jackova, Rene Mandelik. Jaroslav Novotny, Michaela Vlasaková, Stefan Vilcek

 

TUKE: publikácie v  nekarentovaných časopisoch

 • A comparison of the quality of dental crowns from TI-6AL-4V and cocr alloys made with SLM Technology (Viktória Rajťuková, Alena Balogová, Teodor Tóth, Radovan Hudák, Jozef Živčák, Gabriela Ižariková, Andrej Somoš, Mila Kovačevič)
 • Determination of the mechanical properties of bioceramics produced by the additive manufacturing technology (Simona Bodnárová, Teodor Tóth,  Jozef Živčák, Peter Sedlačko, Radovan Hudák)

 

V záverečnej správe MEDIPARK II

K aktivite 3.1: UPJŠ

Vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému balíku a-c

Zborník (detaily):

 1. Vargová J, Mikeš J., Jendželovský R., Mikešová L., Kuchárová B., Čulka Ľ., Fedr R., Remšík J., Souček K., Kozubík A., Fedoročko P. Dokážeme skutočne identifikovať kmeňové bunky nádorov a ako na ich výskyt a vlastnosti vplýva hypericín, aktívna látka ľubovníka bodkovaného? Súťaž mladých onkológov 2018, Zborník prednášok; s. 107 – 112; ISBN 978 – 80 – 971621 – 2 – 2
 2. Majerník M., Jendželovský R., Jendželovská Z., Lompartová S., Ševc J., Gombalová Z., Košuth J., Fedoročko P. Účinky vybraných metabolitov ľubovníka bodkovaného na klinicky relevantné experimentálne modely odvodené z buniek kolorektálneho karcinómu. Súťaž mladých onkológov 2018, Zborník prednášok; s. 77 – 81; ISBN 978 – 80 – 971621 – 2 – 2
 3. Fecková B., Szentpéteriová E., Solár P. Detekcia erytropoetínového receptora v nádorových bunkách. Súťaž mladých onkológov 2018, Zborník prednášok; s. 113 – 117; ISBN 978 – 80 – 971621 – 2 – 2
 4. Szentpéteriová E., Kimáková P., Ilkovičová L., Fecková B., Solár P. Vplyv erytropoetínu a jeho receptora na osud nádorovej bunky v prostredí paklitaxelu. Súťaž mladých onkológov 2018, Zborník prednášok; s. 118 – 122; ISBN 978 – 80 – 971621 – 2 – 2

Vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému balíku d

1.  M. Čižmáriková, M. Wagnerová, V. Habalová, L. Mirossay. Polymorfizmus MDR1 (3435T>C) vo vzťahu k liečbe tamoxifénom  u pacientok s karcinómom prsníka. Acta Chemotherapeutica 26, 50-56, 2017

Vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému balíku e

 1. Varinska L, Gal P, Mojzisova G, Mirossay L, Mojzis J.: Soy and Breast Cancer: Focus on Angiogenesis. Int J Mol Sci. 16, 11728-11749, 2015
 2. Kello M., Drutovic D., Chripkova M., Pilatova M., Budovska M., Kulikova L., Urdzik P.,  Mojzis J.: ROS-Dependent Antiproliferative Effect of Brassinin Derivative Homobrassinin in Human Colorectal Cancer Caco2 Cells. Molecules 19, 10877-10897, 2014
 3. Mojžišová G, Kello M, Pilátová M, Tomečková V, Vašková J, Vaško L, Bernátová S, Mirossay L, Mojžiš J.: Antiproliferative effect of β-escin – an in vitro study. Acta Biochim Pol. 63, 79-87, 2016
 4. Kello M, Drutovic D, Pilatova MB, Tischlerova V, Perjesi P, Mojzis J. Chalcone derivatives cause accumulation of colon cancer cells in the G2/M phase and induce apoptosis. Life Sci. 2016, 150, 32-38.
 5. Kubatka P, Kapinová A, Kello M, Kružliak P, Kajo K, Výbohová D, Mahmood S,  Murin R, Tischlerová V, Mojžiš J, Zulli A, Péč M, Adamkov M, Kassayová M, Bojková B, Stollárová N, Dobrota D.: Fruit peel polyphenols demonstrate substantial anti-tumour effects in the model of breast cancer. Eur J Nutr 55, 955-965, 2016
 6. Kubatka P, Kello M, Kajo K, Kruzliak P, Výbohová D, Šmejkal K, Maršík P, Zulli A, Gönciová G, Mojžiš J, Kapinová A, Murin R, Péč M, Adamkov M, Przygodzki RM.: Young Barley Indicates Antitumor Effects in Experimental Breast Cancer In Vivo and In Vitro. Nutr Cancer. 68, 611-621, 2016
 7. Kubatka P, Kello M, Kajo K, Kruzliak P, Výbohová D, Mojžiš J, Adamkov M, Fialová S, Veizerová L, Zulli A, Péč M, Statelová D, Grančai D, Büsselberg D. Oregano demonstrates distinct tumour-suppressive effects in the breast carcinoma model. Eur J Nutr. 56, 1303-1316, 2017
 8. Tischlerová, V.; Kello, M.; Budovská, M.; Mojžiš, J.:  Vplyv syntetických derivátov indolových fytoalexínov na proliferáciu buniek nádoru krčka maternice v in vitro podmienkach. Acta chemotherapeutica, 26, 11-16, 2017. 
 9. Takáč, P.,  Kudličková, Z. Antiproliferatívny potenciál nových indolových derivátov chalkónov.  Acta chemotherapeutica 26, 17-23, 2017.
 10. Peter Takáč, Zuzana Kudličková, MáriaVilková, Martin Kello, Martina Pilátová, Ján Mojžiš Antiproliferatívny účinok novo syntetizovaných chalkónov u buniek kolorektálneho karcinómu je spojený s tvorbou ROS a moduláciou P38MAPK a ERK1/2 signálnych dráh. Súťaž mladých onkológov 2018, Zborník prednášok; s. 82-87; ISBN 978 – 80 – 971621 – 2 – 2

Vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému balíku f

        Kello, M. Nanočastice ako nástroje cielenej terapie nádorových ochorení. Acta Chemotherapeutica, 26, 40-45,         2017

       Martin Kello, Matúš Čoma, Tomáš Kuruc, Klaudia Petrová, Matej Baláž, Zdenka Bujňáková, Ján Mojžiš.        Charakterizácia nanočastíc v in vitro podmienkach pre potreby onkologického výskumu. Súťaž mladých        onkológov 2018, Zborník prednášok; s. 137-142; ISBN 978 – 80 – 971621 – 2 – 2

 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Zborník prednášok, spolupráca so subjektami: Nadácia Výskum Rakoviny, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu BioMED Martin

 • Účinky vybraných metabolitov ľubovníka bodkovaného na klinicky relevantné experimentálne modely odvodené z buniek kolorektálneho karcinómu
 • Antiproliferatívny účinok novo syntetizovaných chalkónov u buniek kolorektálneho karcinómu je spojený s tvorbou ROS a moduláciou P38MAPK a ERK1/2 signálnych dráh
 • Dokážeme skutočne identifikovať kmeňové bunky nádorov a ako na ich výskyt a vlastnosti vplýva hypericín, aktívna látka ľubovníka bodkovaného?
 • Detekcia erytropoetínového receptora v nádorových bunkách
 • Vplyv erytropoetínu a jeho receptora na osud nádorovej bunky v prostredí paklitaxelu
 • Metabolicko-genomická slučka malígneho melanómu
 • Charakterizácia nanočastíc v in vitro podmienkach pre potreby onkologického výskumu
 • Antidiabetikum metformín v kombinácii s melatonínom v prevencii rakoviny prsníka

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

 • Základné princípy názvoslovia liečiv používanýchv rámci cielenej liečby nádorov
 • Mechanizmus rezistencie na antiangiogénnu liečbu
 • Expresia galektínu-1, -3 a -9 u vybraných hematologických malignít
 • Sérum a rastové faktory regulujú expresiu galektínu -8 v endotelových bunkách in vitro
 • Galektíny v angionéze
 • Azepány ako súčasť zlúčenín s antiproliferatívnou aktivitou
 • Cytogenetické abnormality u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou
 • Ceramidy a ich úloha v protinádorovej terapii
 • Antiproliférna aktivita chalkónov
 • Nové perspektívy v liečbe ovariálneho karcinómu
 • Vplyv syntetických derivátov indolových fytoalexínov na proliferáciu buniek nádoru krčka maternice v in vitro podmienkach
 • Antiproliferatívny potenciál nových indolových derivátov chalkónov
 • Takrín-kumarínové deriváty a ich protinádorové účinky
 • Nanočastice ako nástroje cielenej terapie nádorových ochorení
 • Ovplyvnenie proliferácie endotelových buniek galektínom-8 
 • Polymorfizmus MDR1 (3435T C) vo vzťahu k liečbe tamoxifénom u pacientok s karcinómom prsníka

 

K aktivite 3.2: UPJŠ

Vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému balíku

 1. Zhou K, Yee SW, … Javorský M, Židzik J, … Tkáč I, Giacomini KM, Pearson ER. Variation in the glucose transporter gene SLC2A2 is associated with glycaemic response to metformin. Nat Genet 2016;48(9):1055-1059. IF 2016 27.959
 2. Dujic T, … Javorský M, Klimčáková L, … Tkáč I, … Giacomini KM, Pearson ER. Candidate variants in membrane transporter genes and glycaemic response to metformin in type 2 diabetes: A Met-Gen meta-analysis. Clin Pharmacol Ther 2017;101(6):763-772. IF 2016 7.266
 3. Zaharenko L, … Židzik J, Javorský M, … Tkáč I, Klimčáková L, … Pirags V, Klovins J. Single nucleotide polymorphisms in the intergenic region between metformin transporter OCT2 and OCT3 genes are associated with short-term response to metformin monotherapy in type 2 diabetes mellitus patients. Eur J Endocrinol 2016;175(6):531-540. IF 2016 4.101
 4. Tkáč I, Gotthardová I. Pharmacogenetic aspects of the treatment of type 2 diabetes with the incretin effect enhancers. Pharmacogenomics 2016;17(7):795-804. IF 2016 2.710 
 5. Javorský M, Gotthardová I, Klimčáková L, Kvapil M, Židzik J, Schroner Z, Doubravová P, Gaľa I, Dravecká I, Tkáč I. A missense variant in GLP1R gene is associated with the glycemic response to treatment with gliptins. Diabetes Obes Metab. 2016;18(9):941-944. IF 2016 6.715
 6. Gotthardová I, Javorský M, Klimčáková L, Kvapil M, Schroner Z, Kozárová M, Malachovská M,  Ürgeová  A, Židzik J, Tkáč I. KCNQ1 gene polymorphism is associated with glycaemic response to treatment with DPP-4 inhibitors. Diabetes Res Clin Pract 2017;130:142-147. IF 2016 3.639
 7. Tkáč I, Raz I. Combined analysis of three large interventional trials with gliptins     indicates increased incidence of acute pancreatitis in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2017;40(2):284-286. IF 2016 11.857
 8. Demková K, Kozárová M, Malachovská M, Javorský M, Tkáč I. Osteoprotegerin concentration is associated with the presence and severity of peripheral arterial disease in type 2 diabetes mellitus. Vasa 2018;47(2):131-135. IF 2016 1,242
 9. Kozárová M, Malachovská Z, Židzik J, Javorský M, Demková K, Habalová V, Tkáč I. Risk allele of gene variant rs6584389 is associated with increased intima-media thickness in patients with type 2 diabetes. Vasa 2018;47(4):279-284. IF 2016 1,242
 10. Martinka E, Uličiansky V, Mokáň M, Tkáč I,  Galajda P, Dókušová S, Schroner Z. Konsenzuálne terapeutické odporúčania Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diabetes mellitus 2. typu (2018). Vnitřní Lék 2018;64(4):405-426.
 11. Martinka E, Tkáč I, Mokáň M (editori). Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení. Forum Diab 2018;7(2, Suppl. 1):153 s.
 12. American Diabetes Association. 3. Comprehensive medical evaluation and assessment of comorbidities: Standards of Medical Care in Diabetes–2018. Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S28-S37.

 

    Zoznam publikácií (prof. Tkáčová)

 1. Bacharova L, Triantafyllou E, Vazaios C, Tomeckova I, Paranicova I, Tkacova R. The effect of obstructive sleep apnea on QRS complex morphology. J Electrocardiol. 2015 Mar-Apr;48(2):164-70. IF = 1,514
 2. Trojova I, Kozarova M, Petrasova D, Malachovska Z, Paranicova I, Joppa P, Tkacova R. Circulating lipopolysaccharide-binding protein and carotid intima-media thickness in obstructive sleep apnea. Physiol Res. 2018 Mar 16;67(1):69-78. IF = 1,461
 3. Pobeha P, Petrasova D, Tkacova R, Joppa P. Circulatory osteoprotegerin is related to osteoporosis of the hip in patients with COPD. Respir Med. 2014 Apr;108(4):621-7. IF = 3,217
 4. Tkacova R, Dai DLY, Vonk JM, Leung JM, Hiemstra PS, van den Berge M, Kunz L, Hollander Z, Tashkin D, Wise R, Connett J, Ng R, McManus B, Paul Man SF, Postma DS, Sin DD. Airway hyperresponsiveness in chronic obstructive pulmonary disease:  A marker of asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome? J Allergy Clin Immunol. 2016 Dec;138(6):1571-1579.e10. IF = 13,081
 5. Brúsik M, Štrbová Z, Petrášová D, Pobeha P, Kuklišová Z, Tkáčová R, Joppa P. Increased resting energy expenditure and insulin resistance in male patients with moderate-to severe obstructive sleep apnoea. Physiol Res. 2016 Dec 13;65(6):969-977. IF = 1,461
 6. Vekic J, Joppa P, Habalova V, Tisko R, Zeljkovic A, Pobeha P, Gojkovic T, Spasojevic-Kalimanovska V, Strbova Z, Kuklisova Z, Slaba E, Rizzo M, Tkacova R. Relationship Between the Apolipoprotein E Genotype and LDL Particle Size in Patients With Obstructive Sleep Apnea. Angiology. 2016 Nov;67(10):937-944. IF = 3,085
 7. Tiško R Sopkova Z, Habalova V, Dorkova Z, Slaba E, Javorsky M, Tkac I, Riha RL, Tkacova R. Eur Respir J. 2014 Apr;43(4):1097-105;  IF = 7,125;
 8. Maslaňáková M, Balogová L, Miškovský P, Tkáčová R, Štroffeková K. Anti- and Pro-apoptotic Bc12 Proteins Distribution and Metabolic Profile in Human Coronary Aorta Endothelial Cells Before and After HypPDT. Cell Biochem Biophys. 2016 Sep; 74(3): 435-47. IF=1,320 
 9. Timkova V, Nagyova I, Reijneveld SA, Tkacova R, van Dijk JP, Bultmann U. Social support, mastery, sleep- related problems and their association with functional status in untreated obstructive sleep apnoea patients. Heart Lung. 2018 May 16. pii: S0147-9563(17)30363-1. IF=1,657
 10. Timkova V, Nagyova I, Reijneveld SA, Tkacova R, van Dijk JP, Bültmann U. Are  disease severity, sleep-related problems, and anxiety associated with work functioning in patients with obstructive sleep apnoea? Disabil Rehabil. 2018 Apr  17:1-11. IF = 1,804
 11. Ariel A, Altraja A, Belevskiy A, Boros PW, Danila E, Fležar M, Koblizek V, Fridlender ZG, Kostov K, Krams A, Milenkovic B, Somfay A, Tkacova R, Tudoric N, Ulmeanu R, Valipour A. Inhaled therapies in patients with moderate COPD in clinical practice: current thinking. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Dec 21;13:45-56. IF = 3,157
 12. Koblizek V, Milenkovic B, Barczyk A, Tkacova R, Somfay A, Zykov K, Tudoric N,  Kostov K, Zbozinkova Z, Svancara J, Sorli J, Krams A, Miravitlles M, Valipour A.  Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE Study. Eur Respir J. 2017 May 11;49(5). IF = 10,569
 13. Tudoric N, Koblizek V, Miravitlles M, Valipour A, Milenkovic B, Barczyk A, Somfay A, Zykov K, Kostov K, Zbozinkova Z, Svoboda M, Sorli J, Krams A, Tkacova R. GOLD 2017 on the way to a phenotypic approach? Analysis from the Phenotypes of COPD in Central and Eastern Europe (POPE) Cohort. Eur Respir J. 2017 Apr 26;49(4). IF = 10,569
 14. Schols AM, Ferreira IM, Franssen FM, Gosker HR, Janssens W, Muscaritoli M, Pison C, Rutten-van Mölken M, Slinde F, Steiner MC, Tkacova R, Singh SJ. Nutritional assessment and therapy in COPD: a European Respiratory Society statement. Eur Respir J. 2014 Dec;44(6):1504-20. IF = 10,569
 15. Hájková M, Kavková D, Krištúfková Z, Košturiaková G, Laššan Š, Leščišinová H, Majer I, Matula B, Rozborilová E, Tkáčová R. Národné smernice pre prevenciu a terapiu CHOCHP. TB tlačiareň, 2018, ISBN: 978-80-972941-0-6
 16. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2018 Report

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

 • MEDIPARK & ECRIN . SLOVACRIN KICK OFF!
 • KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO – PATRÍ K TRADIČNÝM RIZIKOVÝM FAKTOROM AJ ZÁPALOVÝ PROCES ? (ATEROSKLERÓZA A ONKOLOGICKÉ OCHORENIA – SPOLOČNÁ PÔDA ?)

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

 • Amputácie dolných končatín u pacientov s diabetom a inhibítory SGLT2
 • Distribúcia promótorového polymorfizmu génu kódujúceho matrix-metaloproteinázu-3 u pacientov s aneuryzmou abdominálnej aorty a s diabetom mellitom
 • Komentár k diagnostickému a terapeutickému postupu pri infekcii vírusom hepatitídy C u pacientov s chronickou chorobou obličiek

 

K aktivite 3.3: UPJŠ

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

 • „Prognostický význam zrakových evokovaných potenciálov u sclerosis multiplex“
 • „Využitie elektrofyziologických metód v diagnostike funkčných porúch hybnosti“

 

K aktivite 3.4: TUKE

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

A geometrical accuracy of subtractive and additive technologies in dental production is comparable / Poláček, Irenej, Rajťúková, Viktória, Tóth, Teodor, Hudák, Radovan, Živčák, Jozef  – 2016.In: YBERC 2016. – Ostrava : VŠB-TU, 2016 P. 1-5. – ISBN 978-80-248-4000-0

Application of thermal imaging diagnostic methods in dealing with the risks associated with parasites / Krajňáková, Viktória, Rajťúková, Viktória, Hudák, Radovan, Ižaríková, Gabriela, Živčák, Jozef, 2016.In: YBERC 2016. – Ostrava : VŠB-TU, 2016 S. 1-6. – ISBN 978-80-248-4000-0

BEE – Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

A methodology for use of a thermal imaging camera in parasitology / Krajňáková, Viktória, Rajťúková, Viktória, Hudák, Radovan, Ižaríková, Gabriela, Živčák, Jozef,  2016.In: YBERC 2016. – Ostrava : VŠB- Ostrava, 2016 P. 1-6.

A comparison of subtractive and additive technologies in dental production, Poláček, Irenej, Rajťúková, Viktória, Tóth, Teodor, Hudák, Radovan, Kovačevič, Mila, Živčák, Jozef, Somoš, Andrej 2016.In: YBERC 2016. – Ostrava : VŠB- Ostrava, 2016 P. 1-5.

ADM – Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The manufacturing precision of dental crowns by two different methods is comparable / Rajťúková Viktória, Poláček Irenej, Tóth Teodor, Živčák Jozef, Ižaríková Gabriela, Kovačevič Mila, Somoš Andrej, Hudák Radovan, 2016. In: Lekar a Technika, Vol. 46, no. 4(2016), p. 102-106, 2017 /03015491/

 

K aktivite 3.4: UPJŠ a TUKE

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

 • UPJŠ – Periosteum as a good source of mesenchymal stem cells used for potential cell based therapies in bone regeneration.
 • TUKE – A GEOMETRICAL ACCURACY OF SUBTRACTIVE AND ADDITIVE TECHNOLOGIES IN DENTAL PRODUCTION IS COMPARABLE
 • TUKE – APPLICATION OF THERMAL IMAGING DIAGNOSTIC METHODS IN DEALING WITH THE RISKS ASSOCIATED WITH PARASITES
 • TUKE – A METHODOLOGY FOR USE OF A THERMAL IMAGING CAMERA IN PARASITOLOGY 33%
 • TUKE – THE MANUFACTURING PRECISION OF DENTAL CROWNS BY TWO DIFFERENT METHODS IS COMPARABLE

 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

 • Influence of Kartogenin on Chondrogenic Differentiation of Human Bone Marrow-Derived MSCs in 2D Culture and in Co-Cultivation with OA Osteochondral Explant. 
 • A COMPARISON OF THE QUALITY OF DENTAL CROWNS FROM TI-6AL-4V AND COCR ALLOYS MADE WITH SLM TECHNOLOGY
 • Dizaj zdr pomocok na mieru_Schnitzer

 

K aktivite 3.5: UVLF

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

 • Dynamický bilaterálny vestibulárny prejav u psa
 • Kazuistika : Incidencia babézie (Babesia canis) a dirofilariózy (Dirofilaria sp.) u psa

 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

 • Možnosti diagnostiky kryptorchizmu psov 0,5
 • Dynamika komorovej vody v súvislosti s glaukómom 0,5
 • Diagnostika glaukómu 0,5
 • Klinické príznaky glaukómu 0,5
 • Klasifikácia glaukómu 0,5
 
 

Študuj na UPJŠ