Prejsť na obsah

Dni otvorených dverí na UPJŠ

0minút, 51sekúnd

Už budúci štvrtok naša univerzita otvorí svoje brány budúcim vysokoškolákom  a poskytne im možnosť získať bližšie informácie o štúdiu na pôde jednotlivých fakúlt a Ústavu telesnej výchovy a športu.

Séria týchto podujatí začína dňa 30.1.2020 v čase od 9:30 a to práve Dňom otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ. V tento deň na potencionálnych uchádzačov o štútdium  čaká prezentácia vedeckých aktivít  našej fakulty, ktorá sa uskutoční aj v priestoroch Hands on Science center a na jednotlivých pracovískách UVP MediPark

Dňa 6.2.2020 sa bude konať Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty, na ktorom sa záujemcovia o štúdium budú môcť taktiež oboznámiť s výskumom realizovaným v UVP MediPark. 

 

Bližšie informácie o programe jednotlivých dní nájdete tu.

Program Dňa otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ nájdete tu.

 

Prílohy

File File size
pdf PROGRAM-DOD_LF_2020_PRE_SKOLY.pdf 858 KB

Študuj na UPJŠ