Prejsť na obsah

Care4Youth tím opäť v MediParku!

0minút, 57sekúnd

Dňa 10. decembra 2019 sa u nás v Hands on science Center, v MediParku, konal Odborný workshop štúdie Care4Youth, ktorého témou bolo „Mapovanie systému starostlivosti o deti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami (EBP)“. Tento seminár bol organizovaný Ústavom psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V snahe nájsť, čo najefektívnejšie spôsoby implementácie navrhnutých riešení venovaných optimalizácii starostlivosti o detí s EBP, sa členovia tímu Care4Youth opäť stretli so zástupcami inštitúcii, ktorí túto formu starostlivosti poskytujú.

Cieľom projektu Care4Youth „ Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti – longitudinálna štúdia“ je poskytnúť vedecké poznatky o trajektórii detí a adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti na Slovensku, ktoré budú použiteľné pri príprave politík a intervencií.  

Viac informácii o tejto štúdii nájdete tu. 


Študuj na UPJŠ