Prejsť na obsah

Nenechajte si ujsť Zborník prednášok z tematických konferencií usporiadaných UVP MediPark

0minút, 24sekúnd

V piatok 29. júna 2018 bol vydaný Zborník prednášok z tematických konferencií usporiadaných UVP MediPark. Išlo o dve konferencie, ktoré sa konali v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 29. mája a 25. júna 2018. Príspevky sú vo vydanom zborníku venované kardiometalickému riziku, úlohe adultných MSC v regeneračnej medicíne, neurovednému výskumu v Mediparku a mnohým ďalším témam.

 

Celý zborník nájdete tu. 

Prílohy

File File size
pdf MEDIPARK-zbornik-06-2018 572 KB

Študuj na UPJŠ