Prejsť na obsah

Uskutočnilo sa slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku MediPark do prevádzky

1minút, 18sekúnd

Súčasťou osláv 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo aj slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku (UVP) MediPark do prevádzky. V piatok 28. septembra 2018 prestrihli pásku rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., bývalý rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a riaditeľ UVP MediPark MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu UVP MediPark sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Biomedicínske centrum SAV (predtým Neurobiologický ústav SAV a Technická univerzita v Košiciach. Jeho vznik si vyžiadal celkové náklady všetkých partnerov spolu vo výške 32 miliónov eur. Vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného centra pre výskum, vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny sa realizovalo v dvoch fázach.

MediPark predstavuje viac ako 6000 štvorcových metrov laboratórneho priestoru a jeho súčasťou je dátové centrum, laboratórium farmakogenetiky a individualizácie liečby, laboratórium pre výskum v oblasti metabolizmu a aterosklerózy, laboratórium regeneračnej medicíny a výskumu kmeňových buniek a priestor pre vedecký inkubátor a rozvoj komerčných vedecko-výskumných aktivít.

Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe a vo videu.


Študuj na UPJŠ