Prejsť na obsah

MediPark na 1. národnom stretnutí SLOVACRINu

2minút, 0sekúnd

Dňa 22.3. 2019 sa uskutočnilo 1.národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC. Podujatia, na ktorom MediPark zastupoval jeho riaditeľ prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ECRINu profesor Jacques Demotes z Francúzska. Za organizáciou tejto udalosti stojí práve  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, ktorá je národným vedeckým partnerom tejto paneurópskej organizácie zameranej na rôzne formy akademického klinického výskumu a medzinárodné biomedicínske vedecké projekty. UPJŠ LF teda bude koordinátorom všetkých aktivít tejto výskumnej infraštruktúry realizovaných v Slovenskej republike pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) je národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademické klinické skúšania v medicínskych zariadeniach po celej Slovenskej republike. SLOVACRIN vznikol pod zastrešením Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., zabezpečuje kompletný servis pre klinické štúdie organizované lekármi-výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických štúdií a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN so sídlom v Paríži.

Infraštruktúra SLOVACRINu je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN, verejnej neziskovej organizácie, ktorá spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu.

Štúdie prebiehajúce vo viacerých krajinách poskytujú lepší prístup k pacientom, zdrojom a odborným znalostiam a poskytujú relevantnejšie výsledky a väčší vplyv na verejné zdravie.

Cieľom SLOVACRINu je vybudovanie infraštruktúry, ktorá podporuje nastavenie, vedenie a hodnotenie medzinárodných akademických klinických štúdií na území Slovenska a zároveň maximálne využitie vedeckej kapacity na Slovensku s prepojením teoretických akademických skúseností s praktickou realizáciou projektov s cieľom zvýšiť počet a kvalitu akademických klinických štúdií s medzinárodným zapojením.

Bližšie informácie o národnej výskumnej infraštruktúre SLOVACRIN nájdete tu. 


Študuj na UPJŠ