Prejsť na obsah

MediPark na seminári Transfer technológii a inovačný ekosystém

0minút, 43sekúnd

Dňa 7.5. 2019 sa uskutočnil informačný seminár venovaný dôležitým otázkam v oblasti transferu technológii a štátnej pomoci v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcii, ktorý bol organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s Joint Research Center (JRC) Európskej komisie v Bruseli (EK).

Medzi hlavnými hosťami podujatia boli prof. Vladimír Šucha, generálny riaditeľ JRC, EK, Alessandro Fazio, riaditeľ kompetenčného centra pre technológie a transfer, JRC, EK, Giancarlo Caratti di Lanzacco, vedúci úseku Práva duševného vlastníctva a technologický transfer, JRC, EK, Stoyan Kaymaktchiyski  a Huseyin Kebapci z JRC. MediPark na tomto seminári zastupoval a vo svojom príspevku odprezentoval náš pán riaditeľ prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 


Študuj na UPJŠ