Prejsť na obsah

Ani tento rok nechýbala Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ

1minút, 42sekúnd

  V poradí 6. ročník celouniverzitného podujatia „Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ“ sa konal v dňoch 10. až 13. júna 2019 v Liptovskom Jáne. Vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ a vďaka podpore z interných zdrojov univerzity zúčastnilo tohto podujatia 54 doktorandov UPJŠ v Košiciach a 11 zahraničných alebo domácich lektorov.

    V rámci odborného programu prezentovali zúčastnení doktorandi doterajšie výsledky svojej vedeckej práce. Zároveň odzneli dve prednášky zahraničných expertov a 9 plenárnych prednášok od významných vedeckých odborníkov z našej univerzity. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa workshopov na témy „Citizen science, political science discourse and teamwork“, „Pursuing happiness“ a „Akademický životopis“. Na podujatí aktívne vystúpil doc. RNDr. Ladislav Miko, CSc., vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Účastníci ocenili aj prezentáciu UVP MediPark v prednáškach prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., a prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. Súčasťou odborného programu podujatia bola takisto panelová diskusia s vedením UPJŠ – rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. v prítomnosti prorektoriek doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. a prorektorov prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD. a prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc.

    Cieľom Jarnej internacionalizovanej školy doktorandov UPJŠ bolo prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy. Aj tento ročník považovali zúčastnení za rovnako úspešný ako päť predchádzajúcich, keďže bol impulzom k nadviazaniu kontaktov vedúcich k vzniku mladých interdisciplinárnych kolektívov a bol platformou na výmenu skúseností medzi zúčastnenými doktorandami.

Prílohy

File File size
pdf AkeinfekcienamhroziaUPJS.pptx 10 MB
pdf programJISD2019 3 MB

Študuj na UPJŠ