Prejsť na obsah

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Oxforde

0minút, 50sekúnd

V dňoch 25-28 júna 2019 sa v rámci aktivít Európskeho Inštitútu pre Inovácie a Technológie v oblasti zdravia (EIT Health)  uskutočnilo stretnutie na University of Oxford, na ktorom boli účastné inovačné huby EIT Health s cieľom výmeny znalosti a skúsenosti týkajúcich sa vybudovania ecohealth systému na jednotlivých európskych univerzitách. V rámci kooperácie T systems Slovakia a.s. s  UPJŠ a Mediparkom, ktorý je tiež súčasťou košickej startupovej platformy, našu univerzitu na tomto stretnutí zastupovala  Doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ. Programom stretnutia bola prezentácia lokálneho inovačného ekosystému a akcelerácia technologického transferu medzi univerzitami s privátnym sektorom. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva inovačných a kreatívnych priestorov University of Oxford, kde pomáhajú lokálnym startupom akcelerovať ich projektové zámery.


Študuj na UPJŠ