Prejsť na obsah

Vyšla 1. slovenská kniha Lekárskej mikrobiológie

0minút, 35sekúnd

Ešte v októbri 2019 vyšla prvá slovenská kniha lekárskej mikrobiológie. Na jej vzniku  sa pod vedením doc. MUDr,. Adriány Liptákovej, PhD., MPH., podieľal kolektív 40 autorov, medzi ktorými boli aj prof. MUDr. Ivan Shréter, Csc. doc. Pavol Kristian, PhD. z Kliniky Infektológie a cestovnej medicíny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Recenzentom tejto učebnice bol náš pán riaditeľ, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 

Kniha má 952 strán a je rozdelená do 8 nižšie uvedených samostatných kapitol: 

  1. Laboratórna diagnostika
  2. Imunitný systém
  3. Bakteriológia
  4. Virológia
  5. Parazitológia
  6. Mykológia
  7. Klinická mikrobiológia
  8. Infekcie v dutine ústnej  

Študuj na UPJŠ