Prejsť na obsah

MediPark na Antibiotic Awareness Day !

0minút, 29sekúnd

Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Minervy, v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, uskutočnil Antibiotic Awareness Day – s podtémou Racionálne používanie antibiotík v klinickej praxi. MediPark na tomto podujatí zastupoval  náš pán riaditeľ, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Phd., ktorý vo svojich príspevkoch hovoril o aktuálnych možnostiach liečby cefalosporínmi či správnej indikácii antibiotík. 

Toto podujatie bolo organizované Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS a Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 


Študuj na UPJŠ