Prejsť na obsah

Menovanie rady CKPV MediPark

0minút, 29sekúnd

Na základe rozhodnutia dekana č.5/2019, ktorým sa vydáva štatút CKPV MediPark LF UPJŠ a na základe rozhodnutia vedenia LF UPJŠ bola vymenovaná rada CKPV MediPark v nasledujúcom zložení: 

MUDr. Beata Čečetková, PhD. – za TWMA, s.r.o., zahraničný expert pre klinické skúšanie 

prof. MUDr. Monika Halanová, PhD. – prodekan LF UPJŠ

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. – prodekan LF UPJŠ

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. – prednosta kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. – neurologická klinika LF UPJŠ 


Študuj na UPJŠ