Prejsť na obsah

Európska komisia spustila verejné konzultácie k akčnému plánu v boji proti rakovine

0minút, 47sekúnd

Dňa 4. februára 2020, pri príležitosti Svetového deň rakoviny, Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k Európskemu akčnému plánu v boji proti rakovine.  Cieľom týchto konzultácii je pomôcť vytvoriť konkrétny plán pre boj s rakovinou, ktorý bude zodpovedať potrebám občanov EÚ, identifikovať kľúčové oblasti a preskúmať budúce kroky. 

Tieto konzultácie budú trvať 12 týždňov, počas ktorých bude nielen zúčastneným stranám, ale aj občanom EÚ poskytnutý priestor pre vyjadrenie ich názorov týkajúcich sa najleších spôsobov riešenia tohto problému. Plán boja proti rakovine bude predstavený do konca roka 2020 a navrhne opatrenia v týchto kľúčových oblastiach choroby:

  • preventívne opatrenia 
  • včasná detekcia a diagnostika
  • liečba a starostlivosť
  • kvalita života 

Viac informácii o verejných konzultáciách nájdete tu. 


Študuj na UPJŠ