Prejsť na obsah

Rôzne oznamy

1minút, 54sekúnd

Gratulujeme
doc. MVDr. Jozefovi Mihalikovi, CSc.
k zvoleniu za člena (delegáta)
European Federation for Experimental Morphology (EFEM)!


Vážení členovia Slovenskej anatomickej spoločnosti,

keďže sa blíži termín, kedy máme možnosť rozhodnúť sa, na aké účely poskytneme 2 (3)% – podiel z našej dane, dovoľujem si Vás osloviť a v mene výboru SAS požiadať o podporu našej spoločnosti práve touto formou. Naše finančné možnosti sú výrazne obmedzené, a preto budeme veľmi vďační každému z Vás, kto sa rozhodne darovať svoje 2% z dane Slovenskej anatomickej spoločnosti. Financie, ktoré takto získame sú použité každoročne v prospech všetkých členov spoločnosti vo forme skromných pozorností pri oceňovaní najlepších vedeckých prác, vystavení diplomov a na bežnú agendu spoločnosti.

Kontaktné údaje na SLS nájdete tu:
Formulár „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%….“ nájdete tu.
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu.
Po vyplnení formulára – vložení údajov z ročného zúčtovania dane a 2% z uvedenej sumy zo zaplatenej dane, je potrebné tento formulár aj s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na príslušný daňový úrad.
Kópiu tohto „Vyhlásenia…“ (formulára) vo forme pdf prosím zašlite na dole uvedené emailové adresy SLS s uvedením, že príslušné 2% sú venované SAS.
szaboova(at)sls.sk
tomeckova(at)sls.sk

Za Vašu ochotu a podporu Vám vopred ďakujeme.

Košice, 7.3.2024.

Výbor SAS

Adresa:
prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Ústav anatómie UPJŠ LF
Šrobárova 2
040 00 Košice


Informácie o podujatiach

• MORPHOLOGY 2024
    Telč, 08.-10. september 2024

• 27. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
    Košice, 23.-24. máj 2024
Zborník

• MORPHOLOGY 2023
    Martin, 7.- 9. september 2023

• 26. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
    Košice, 25.-26. máj 2023

• MORPHOLOGY 2019
   Štrbské Pleso, High Tatras, September 5th – 7th, 2019

• 22. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
   Košice, 30. mája 2019

• MORPHOLOGY 2014
   Brno, 7.-9. septembra 2014

• 17. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
   Košice, 30. mája 2014

• 16. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
   Košice, 30. mája 2013


Študuj na UPJŠ