Prejsť na obsah

Výbor spoločnosti

1minút, 39sekúnd

Zoznam členov výboru a dozornej rady


Názov: SLOVENSKÁ ANATOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
(odborná spoločnosť – OS)
Skratka: SAS Kód: 02
Počet členov výboru: 7
Volebné obdobie: od 8.9.2022 do 8.9.2026

Prezident (predseda) výboru: prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3212; ingrid.hodorova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Viceprezident výboru: doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3381; stefan.toth@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Vedecký sekretár výboru: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/234 3209; kvetuse.lovasova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Pokladník výboru: doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 0908 376 252; iveta.domorakova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen výboru: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3219; jozef.mihalik@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen výboru: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3211; silvia.rybarova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen výboru: prof. MUDr. Štefan, Polák, CSc.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 02/ 59357 319; stefan.polak@fmed.uniba.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie LF UK, Sasinkova 2, 801 00 Bratislava
 


Dozorná rada
Počet členov
: 3

Predseda dozornej rady: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail; 0918 967 942 viera.almasiova@uvlf.sk
Pracovisko (adresa): Katedra morfologických disciplín, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Komenského 68/73, 041 81 Košice

Člen dozornej rady: doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 043/ 2633 498; sona.balentova@uniba.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin

Člen dozornej rady: RNDr. Marianna Danková, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 02/ 59357 390; marianna.dankova@fmed.uniba.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie LF UK, Sasinkova 2, 801 00 Bratislava


Študuj na UPJŠ