Prejsť na obsah

Oznam pre LEKÁROV a ZUBNÝCH LEKÁROV

1minút, 30sekúnd

1. Dôležitý oznam – pre LEKÁROV a ZUBNÝCH LEKÁROV

Vážení uchádzači o zaradenie do ďalšieho vzdelávania na UPJŠ LF,

 • Formuláre k zaraďovaniu nájdete v sekcii „formuláre na stiahnutie“:
  • č. 1 – špecializačné štúdium,
  • č. 10 – certifikačná príprava,
  • č. 3 – zdravotnícky manažment a financovanie (týka sa aj SESTIER).
   Žiadosti je potrebné zasielať kompletne vyplnené s potrebnými prílohami (uvedenými dole pod čiarou na žiadosti).
 • Žiadosť o prestup z inej vzdelávacej ustanovizne na UPJŠ LF môžete podať kedykoľvek v roku – „formuláre na stiahnutie“ – č. 2 – žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia na UPJŠ LF s potrebnými prílohami (uvedenými dole pod čiarou na žiadosti)

2. Dôležitý oznam – pre LEKÁROV a ZUBNÝCH LEKÁROV

Špecializačná skúška:
Na skúšku sa účastník hlási prihláškou na špecializačnú skúšku, ktorá je zverejnená na webovej stránke fakulty, a to po splnení všetkých požadovaných kritérií, najneskôr 2 mesiace pred termínom skúšky!
Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty – platnosť od 15.06.2022

Certifikačná skúška:
Na skúšku sa účastník hlási prihláškou na certifikačnú skúšku, najneskôr 1 mesiac pred termínom skúšky, po splnení všetkých požadovaných kritérií – absolvovanie povinnej odbornej praxe, zdravotných výkonov a účasti na všetkých povinných vzdelávacích aktivitách podľa akreditovaného certifikačného študijného programu!
Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty – platnosť od 15.06.2022


Študuj na UPJŠ