Prejsť na obsah

Prerušenie ďalšieho vzdelávania

0minút, 38sekúnd

Prerušenie ďalšieho vzdelávania – materská a rodičovská dovolenka, dočasná PN, iný dôvod

Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy a výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času.
§ 71 ods. 2 NV SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Z uvedeného vyplýva, že počas prerušeného ďalšieho vzdelávania:

  1. nemôžete absolvovať teoretickú časť vzdelávania – nie je možné prihlasovať sa na kurzy
  2. nemôžete absolvovať praktickú časť vzdelávania – nie je možné uznať odbornú prax a zdravotné výkony

Študuj na UPJŠ