Prejsť na obsah

Informácie o špecializačnom a certifikačnom štúdiu

0minút, 30sekúnd

V úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 17.12.2008 je publikované oznámenie Európskej komisie – Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií – v ktorom medzi inštitúcie udeľujúce špecializačnú kvalifikáciu a spadajúce do systému automatického uznávania udelených kvalifikácií v EU je zaradená aj UPJŠ LF.


Študuj na UPJŠ