Prejsť na obsah

Odovzdávanie diplomov a certifikátov

2minút, 17sekúnd
 1. Diplomy v ŠO Všeobecné lekárstvo (12/2021) si môžete prevziať na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v čase úradných hodín. Termín si vopred dohodnite e-mailom s Mgr. Katarínou Tomkovou (katarina.tomkova@upjs.sk)
 2. Certifikát v CPČ Dentoalveolárna chirurgia (01/2022), z. p. zubný lekár si môžete prevziať u garanta odboru, KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 7, Košice – od 1.2.2022 môžete kontaktovať garanta, ktorý určí termín a čas odovzdania certifikátov.
 3. Certifikát v CPČ Dentoalveolárna chirurgia (03/2022), z. p. zubný lekár si môžete prevziať u garanta odboru, KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 7, Košice – kontaktovať garanta, ktorý určí termín a čas odovzdania certifikátov.
 4. Certifikát v CPČ Implantológia (03/2022), z. p. zubný lekár si môžete prevziať u garanta odboru, KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 7, Košice – kontaktovať garanta, ktorý určí termín a čas odovzdania certifikátov.
 5. Certifikáty v CPČ Dentoalveolárna chirurgia a Implantológia za predošlé roky, z. p. zubný lekár si môžete prevziať u garanta odboru, KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 7, Košice – kontaktovať sekretariát KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., p. Vantovú tel. č. 234 3510.
 6. Diplom v ŠO Čeľustná ortopédia (04/2022), z. p. zubný lekár si môžete prevziať od 18.5.2022 u garanta odboru (po dohovore s garantom, ktorý určí čas a miesto odovzdania)
 7. Diplom v ŠO Neurochirurgia (04/2022), z. p. lekár si môžete prevziať od 19.5.2022 u garanta odboru (po dohovore s garantom, ktorý určí čas a miesto odovzdania
 8. Certifikát v CPČ Dentoalveolárna chirurgia (05/2022), z. p. zubný lekár si môžete prevziať u garanta odboru, KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 7, Košice – kontaktovať sekretariát KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., p. Vantovú tel. č. 234 3510, najskôr 6.6.2022.
 9. Diplom v ŠO Chirurgia (05/2022), z. p. lekár, si môžete prevziať u garanta odboru (po dohovore s garantom, ktorý určí čas a miesto odovzdania – (Poplatky za školné musia byť uhradené).
 10. Diplom v ŠO Maxilofaciálna chirurgia (05/2022), z. p. lekár, si môžete prevziať od 20.6.2022 u garanta odboru (po dohovore s garantom, ktorý určí čas a miesto odovzdania – kontaktovať sekretariát KSaMFCH UPJŠ LF a Akadémia Košice, n.o., p. Vantovú tel. č. 234 3510.
 11. Diplom v ŠO Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (05/2022), z. p. sestra, si môžete prevziať na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie ZP. Kontakt: PhDr. A. Hiľovská – v čase úradných hodín.

Študuj na UPJŠ