Prejsť na obsah

Vnútorné choroby

1minút, 48sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.4 Vnútorné choroby na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. I. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD. I. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc. IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc. Klinika hematológie LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD. Kl. pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD. III. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. I. interná klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. IV. interná klinika LF UK a FN Bratislava
doc. MUDr. Peter Galajda, CSc., mim. prof. I. interná klinika JLF UK a MFN Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.4 Vnútorné choroby

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.
2. doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
3. doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
4. doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
5. prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
6. doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
7. doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
8. doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
9. prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
10. prof. MUDr. Jozef Pella, PhD.
11. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
12. prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
13. doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
14. doc. MUDr. Ján Štubňa, CSc.
15. prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD.
16. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
17. prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.
18. prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
19. prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.
20. doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ