Prejsť na obsah

Akreditované odbory doktorandského štúdia – 2004

0minút, 26sekúnd

Informačné listy predmetov 

Priznané práva od 18. 11. 2004:

7.1.4Vnútorné choroby
7.1.5Epidemiológia
7.1.6Hygiena
7.1.7Chirurgia
7.1.10  Pediatria

Priznané práva od 15. 3. 2005:

7.1.3Normálna a patologická fyziológia
7.1.12  Psychiatria
7.1.16Otorinolaryngológia
7.1.25Klinická biochémia
7.1.26Klinická farmakológia
7.2.1Zubné lekárstvo
7.3.2Farmakológia

Priznané právo od 8. 7. 2005:

4.2.16  Neurovedy

Priznané právo od 28. 10. 2005:

7.1.21  Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Priznané práva od 11. 8. 2006:

7.1.2    Anatómia, histológia a embryológia
7.1.9Gynekológia a pôrodníctvo

Priznané právo od 29. 11. 2006:

4.2.7    Mikrobiológia

Študuj na UPJŠ