Prejsť na obsah

Bakalárske, magisterské a doktorské štúdium

0minút, 50sekúnd

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta má akreditovaných osem študijných programov v piatich študijných odboroch. V rámci pregraduálneho vzdelávania je možné študovať doktorské študijné odbory: všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (I. a II. spojený stupeň štúdia), bakalárske študijné programy fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo (I. stupeň štúdia) a magisterské študijné programy fyzioterapia a verejné zdravotníctvo (II. stupeň štúdia).


Študuj na UPJŠ