UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Bakalárske, doktorské a magisterské štúdium

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta má akreditovaných osem študijných programov v piatich študijných odboroch. V rámci pregraduálneho vzdelávania je možné študovať doktorské študijné odbory: všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (I. a II. spojený stupeň štúdia), bakalárske študijné programy fyzioterapia, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo (I. stupeň štúdia) a magisterské študijné programy fyzioterapia a verejné zdravotníctvo (II. stupeň štúdia).

Posledná aktualizácia: 07.03.2022