Prejsť na obsah

ONLINE PRENOSY

4minút, 10sekúnd

Verejné habilitačné prednášky v P4:
14.00 h PharmDr. Marek Šarišský, PhD.
14.45 h MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
15.30 h MUDr. Rastislav Dudič, PhD., MHA

Verejná inauguračná prednáška v P4:
9.00 h doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Verejné habilitačné prednášky v P4:
13.00 h MUDr. Anna Birková, PhD.
13.45 h RNDr. Beáta Čižmárová, PhD.

Verejné habilitačné prednášky v P4:
13.00 h MUDr. Ivan Kováč, PhD.
14.00 h MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce – Seminárna miestnosť UPJŠ LF v Košiciach, 2. poschodie, pri posluchárňach
12.00 h prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Verejná inauguračná prednáška v P4:
9.00 h doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.

Verejná inauguračná prednáška v P4:
8.30 hod. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce – zasadacia miestnosť VR LF UK v Bratislave:
13.00 hod prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Verejná habilitačná prednáška v P4:
8.30 hod. RNDr. Marianna Danková, PhD.

Verejné habilitačné prednášky v P4:
8.00 hod. MUDr. Marianna Vitková, PhD.
9.00 hod. MUDr. Rastislav Burda, PhD.

Verejné habilitačné prednášky
8.00 hod. MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA
9.00 hod. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Verejné obhajoby habilitačných prác pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Oddelení pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):
10.10 hod. MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA
11.00 hod. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Verejné inauguračné prednášky
7.30 hod. doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
8.15 hod. doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
9.00 hod. doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.

Inauguračné konanie pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Oddelení pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):

Inauguračné konanie pred VR UPJŠ LF:
10.10 hod. doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
10.55 hod. doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
11.40 hod. doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.

Verejné inauguračné prednášky
7.30 hod. doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
8.15 hod. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

Verejná habilitačná prednáška
9.00 hod. MUDr. Zora Haviarová, PhD.

Inauguračné konanie pred VR UPJŠ LF a obhajoba habilitačnej práce pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Referáte pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):

Inauguračné konanie pred VR UPJŠ LF:
10.10 hod. doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
10.55 hod. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

Obhajoba habilitačnej práce pred VR UPJŠ LF:
11.40 hod. MUDr. Zora Haviarová, PhD.

Verejné inauguračné prednášky:
8.00 hod. doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
9.00 hod. doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD., mim. prof.

Inauguračné konanie pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Referáte pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):
10.10 hod. doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
11.10 hod. doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD., mim. prof.

Verejné habilitačné prednášky:
8.00 hod. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
9.00 hod. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH

Verejné obhajoby habilitačných prác pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Referáte pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):
10.10. hod. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
11.00 hod. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH

Verejné habilitačné prednášky:
7.30 hod. MUDr. Peter Čandík, PhD., MHP
8.15 hod. MUDr. Peter Berek, PhD.
9.00 hod. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA

Verejné obhajoby habilitačných prác pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Referáte pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):
10.10. hod. MUDr. Peter Čandík, PhD., MHP
11.00 hod. MUDr. Peter Berek, PhD.
11.50 hod. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA

Verejné habilitačné prednášky:
8.00 hod. MUDr. Zuzana SOLÁROVÁ, PhD.
9.00 hod. MUDr. Erik DOSEDLA, PhD., MBA

Verejné obhajoby habilitačných prác pred VR UPJŠ LF (link na vyžiadanie na Referáte pre vedu a výskum UPJŠ LF v Košiciach):
10.10. hod. MUDr. Zuzana SOLÁROVÁ, PhD.
11.10 hod. MUDr. Erik DOSEDLA, PhD., MBA

7.30 hod. doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

8.15 hod. doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH

9.00 hod. MUDr. Ján Varga, PhD., MHA

10.00 hod. zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v Košiciach
(10.10 hod. doc. MUDr. A. Bražinová, PhD, MPH; 11.00 hod. doc. MUDr. P. Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.; 11.45 hod. MUDr. J. Varga, PhD., MHA)


Študuj na UPJŠ