UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Podklady k osobnému hodnoteniu zamestnancov

Rok 2018

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2017

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2016

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2015

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2014

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2013

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2012

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

 

Rok 2011

Granty

Doktorandi

ŠVOČ

Posledná aktualizácia: 18.06.2019