UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

II. kardiologická klinika

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 789 2413
English version
 

II. kardiologická klinika predstavuje výučbovú základňu pre pregraduálne a postgraduálne štúdium v odboroch kardiológia a vnútorné lekárstvo.

Posledná aktualizácia: 05.03.2019