Prejsť na obsah

Personálne obsadenie pracoviska

0minút, 21sekúnd
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 789 2413
English version
 
Prednosta:
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (+421 55) 789 2488
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.    
 
Sekretárka:
Mgr. Katarína Marcinková (+421 55) 789 2410  
 
Odborní asistenti:
MUDr. Erika Komanová, PhD.  
MUDr. Lucia Tomková, PhD. (MD)  
MUDr. Lucia Vaszilyová, PhD. (+421 55) 789 2440
 
Lektor:
MUDr. Mariana Dvorožňáková, PhD. (+421 55) 789 2411
 
Interní doktorandi:
MUDr. Anna Borovská  
MUDr. Pavol Žeňuch (+421 55) 789 2440

Študuj na UPJŠ