Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 24sekúnd

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11  Košice, fax: +421 55 789 2413 English version


Prednosta:
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Tel.: +421 55 789 2488  
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
ORCID iD icon

Sekretárka:
Mgr. Katarína Marcinková Tel.: +421 55 789 2410

Odborní asistenti:
MUDr. Mariana Dvorožňáková, PhD  
MUDr. Lucia Tomková, PhD.
MUDr. Lucia Vaszilyová, PhD. Tel.: +421 55 789 2440
MUDr. Pavol Žeňuch, PhD.

Interní doktorandi:
MUDr. Anna Borovská (MD)  
MUDr. Róbert Funtaľ   MUDr. Martin Turek


Študuj na UPJŠ